Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

pondelok, 27.9. 2021 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

Kongres ZOVP SR, Dolný Kubín

Po dlhej „dobe Covidovej“, sa konečne podarilo zorganizovať Kongres ZOVP SR, ktorý sa konal v dňoch 23. – 24. júna 2021 v Dolnom Kubíne. Generálny partner Kongresu bola spoločnosť BGS-Leasing s.r.o.

Podujatiu dominoval odborný workshop zameraný na triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností (BRKO), ako i ďalšie aktuálne témy z legislatívy odpadového hospodárstva.
Pozvanie na snem prijal pán Radovan Kazda, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorého po jeho príhovore smerovalo množstvo otázok týkajúcich sa momentálne najaktuálnejšej témy, a to zberu kuchynského odpadu. Odznelo aj veľa podnetov, ktoré je potrebné v budúcnosti riešiť v legislatíve odpadového hospodárstva.
Ďalším hosťom kongresu bola pani Zuzana Čachová, špecialistka pre životné prostredie v meste Trenčín.  S členmi ZOVP SR sa podelila o skúsenosti so zberom kuchynského odpadu v meste Trenčín, kde  jeho zber vykonávajú od začiatku tohto roka. Členovia  združenia sa pýtali na rôzne situácie, ktoré nastávajú v meste Trenčín, ako aj v ostatných mestách Slovenska.
V diskusii bol najväčší záujem o tému triedeného zberu BRKO od 1. júla 2021.
[pokračovanie článku]

 13.7.2021 10:01:32

celý článok | vytlačiť článok

   

Tornádo na Morave

Tornádo minulý týždeň spustošilo časť Južnej Moravy, zasiahlo hlavne obce Hrušky, Moravskú Novú Ves, Lužice, Mikulčice a mesto Hodonín.
V týchto extrémne ťažkých chvíľach, ktoré zasiahli ľudí a ich domovy, niektorí členovia ZOVP sa prihlásili a ponúkli svoju techniku na odstraňovanie následkov tornáda. V priebehu piatka sme sa kontaktovali s krízovým štábom Hodonína, Mikulčíc a starostkou obce Mikulčice.

Od soboty sa do upratovacích prác zapojil teleskopický nakladač a hákový nosič kontajnerov z TS Dolný Kubín a spolu s vozidlom  z TS  Stará Turá  nakladali a odvážali  suť v Hodoníne  podľa pokynov krízového štábu.  Od pondelka  sa pripojili ďalšie vozidlá s kontajnermi  zo spoločností VEPOS – SKALICA s.r.o., Technické služby Senica a.s., Vepos Vráble s.r.o., ktoré likvidujú následky škôd napáchaných tornádom v Mikulčiciach.
[pokračovanie článku]

 2.7.2021 12:51:33

celý článok | vytlačiť článok

   

Povinné váženie odpadu v smetiarskych autách sa ruší

Národná rada zmenila zákon o odpadoch, ktorý mal zaviesť povinnosť inštalovania vážiaceho systému vo vozidlách.

Novela zákona o odpadoch z novembra 2019 zaviedla povinnosť vybaviť zberné vozidlá vážiacim systémom na váženie vyzbieraného množstva komunálneho odpadu. Povinnosť mala začať platiť od roku 2023.Návrh novely zákona, ktorý predložil poslanec Radovan Kazda (klub SaS, spolumajiteľ vydavateľstva denníka Odpady-portal.sk - pozn. red.) spolu s ďalšími poslancami koalície a parlament dnes takmer jednohlasne schválil, menil ustanovenie § 16 ods. 10 nasledovne:
[pokračovanie článku]

 6.5.2021 12:51:50

celý článok | vytlačiť článok

   

Koaliční poslanci navrhujú zrušiť povinnosť inštalovať váhy do zberových vozidiel

Povinné váhy v zberových autách sú kontraproduktívne riešenie, vyžadujú si vysoké investičné náklady a majú aj negatívne dopady na životné prostredie, tvrdia poslanci.

Povinnosť vybaviť všetky zberové vozidlá vážiacim systémom, ktorá sa do zákona o odpadoch dostala novelou v roku 2019, môže z legislatívy čoskoro vypadnúť. Skupina ôsmich poslancov zo všetkých koaličných strán predložila návrh novely zákona o odpadoch, ktorým chcú túto povinnosť zrušiť. Podľa súčasného znenia zákona by všetky zberové vozidlá mali mať vážiaci systém najneskôr k 1. januáru 2023.
[pokračovanie článku]

 1.3.2021 9:27:55

celý článok | vytlačiť článok

   

Stanovisko ZOVP: Vítame snahu MŽP o zlepšenie financovania separácie odpadu


ZOVP SR - združenie organizácií verejných prác, ktoré vykonávajú okrem iných činností hlavne pre samosprávu, aj činnosti spojené s triedeným zberom komunálneho odpadu, na základe posledných medializovaných správ a prebiehajúceho rozporového konania k Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov, zaujímame nasledovné stanovisko.
[pokračovanie článku]

 19.11.2020 14:33:25

celý článok | vytlačiť článok

   

 

 VSTUP PRE ČLENOV
Meno :
Heslo :

zabudli ste prihlasovacie údaje ?


 PRIPRAVUJEME
  august 2021 Tenisový turnaj 2021
  9.9. 2021 Deň komunálnej techniky REDOX
   
Plán akcií, zasadnutí CR

 KALENDÁR VÝSTAV A PODUJATÍ

 BAZÁR


VŠETKY INZERÁTY

 
 

 

  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP