Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
 

PROFIL ZDRUŽENIA  


ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC (ZOVP)

   Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky bolo založené v roku 1992 ako profesná organizácia, ktorej členské organizácie poskytujú služby v komunálnej sfére, vyrábajú, predávajú a servisujú komunálnu techniku, poskytujú projekčné a poradenské služby v oblasti životného prostredia. V prevažnej miere združené organizácie zabezpečujú komplexný komunálny servis pre mestá a obce (nakladanie s komunálnym odpadom vrátane separovaného zberu, čistenie, opravy a údržba komunikácií vrátane zimnej údržby, údržba verejného osvetlenia, verejnej zelene a cintorínov, prevádzkovanie športových, sociálnych a kultúrnych zariadení, správa mestského a obecného majetku). Členské organizácie tento servis zabezpečujú vo viac ako 200 mestách a obciach s viac ako 2 miliónmi obyvateľov v Slovenskej republike.

    Poslaním združenia je ochrana životného prostredia a jeho neustále zlepšovanie pre život obyvateľov v mestách a obciach SR poskytovaním služieb, kvalifikovaných informácií, poradenských, konzultačných a vzdelávacích aktivít nielen pre svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť. Združenie je hovorcom, obhajcom a sprostredkovateľom záujmov profesie verejných prác voči tvorcom zákonov, orgánom verejnej správy, profesným inštitúciám, podnikateľským subjektom, odbornej i laickej verejnosti. Združenie sa taktiež zapája do harmonizácie legislatívy odpadového hospodárstva SR s EÚ. Členovia nášho zduženia sú dôležitým partnerom štátnych orgánov ale hlavne mestských samospráv.

    V súčasnosti má združenie 82 členských organizácií s pôsobnosťou na území Slovenskej a Českej republiky. Pre svojich členov združenie organizuje odborné semináre a školenia, domáce i zahraničné pracovné cesty na veľtrhy a výstavy životného prostredia, organizuje športové a kultúrne podujatia. Členovia združenia publikujú v odborných časopisoch, pripomienkujú návrhy zákonov a vykonávacích predpisov, vyhlášok a interných smerníc.

Mgr. Peter Kuba
prezident ZOVP SR

 

 

SÍDLO :  
Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky
Rybničná 1, 909 01 Skalica
IČO : 30810833  DIČ : 2020908241
zovp@zovp.sk
 
SEKRETARIÁT :  
Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky
Hlavná 81/B, 040 01 Košice
č. účtu : 0011488726/0900, IBAN : SK03 0900 0000 0000 1148 8726, SWIFT : GIBASKBX
sekretariat@zovp.sk

 

 

  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP