Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

štvrtok, 29.2. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
.: LEGISLATÍVA :.
 

LEGISLATÍVA  ODPADOVÁ LEGISLATÍVA
     
ODPADY Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011– 2015  
  Vyhodnotenie plnenia cieľov POR SR 2006 – 2010  
  Legislatívny rámec odpadového hospodárstva  
  Smernica o poskytovaní finančných prostriedkov z RF - zmena účinná od 01.07.2010
  Tlačivo RF 16.09 - Žiadosť obce o príspevok podľa § 64 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. vrátane potvrdenia zhodnotiteľa - účinné od 01.07.2010
  Úplné znenie zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Zákon č. 409/2006 Z.z. o odpadoch
  Vyhláška 283/2001 Z.z. ako vykonávací predpis k zákonu o odpadoch
  Vyhláška 127/2004 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu
  Vyhláška 359/2005 Z.z. ktorou sa mení vyhláška 127/2004 Z.z.
  Vyhláška 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
     
OBALY Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch
 

ZOZNAMY
     
» Zoznam skládok odpadov a spalovní v Slovenskej republike
» Zoznam prevádzkovateľov, ktorým bola udelená autorizácia
» Nakladanie s odpadmi v jednotlivých krajoch SR (tabuľky)
» Zoznam právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb
» Zoznam kolektívnych organizácií zabezpečujúcich plnenie povinností pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení.  
» Zoznam oprávnených organizácií, ktoré sú zaregistrované v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií  
» Zoznam zberných dvorov v SR  
» Zoznam členských organizácií ZOVP SR na mape   
     
     
 

 

 

  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP