Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Nový zákon o odpadoch vyšiel v zbierke zákonov.

28.04.2015 14:49:39  vytlačiť  

Nový predpis má poradové číslo 79/2015 Z.z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016, okrem čl. I § 13 písm. e) šiesteho bodu, § 14 ods. 1 písm. j) a čl. V prvého a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016, a čl. I § 83 ods. 3 písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Zákon o odpadoch upravuje :

 • programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
 • opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,
 • práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
 • rozšírenú zodpovednosť výrobcov,
 • nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
 • nakladanie s komunálnym odpadom,
 • cezhraničný pohyb odpadov,
 • informačný systém odpadového hospodárstva,
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
 • zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a
 • činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zániku.

Zákon o odpadoch v plnom znení si môžete stiahnuť na stránke zbierka.sk TU.

 

Zdroj : odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP