Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

pondelok, 22.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Jesenný kongres ZOVP SR, Nové Mesto nad Váhom

21.10.2014 8:26:55  vytlačiť  

Ako sa už stalo pravidlom, jesenný  kongres Združenia organizácií verejných prác sa konal opäť v mieste pôsobenia jedného z jeho členov. Tentokrát to bolo 2. októbra v Novom Meste nad Váhom. Pôsobia tu Technické služby, ktoré sa môžu pochváliť nielen čistým a upraveným mestom, ale aj funkčným a dobre premysleným odpadovým hospodárstvom. Nový zberný dvor navštívili účastníci u popoludní v rámci exkurzie a iste sa stal pre mnohých inšpiráciou, ako postupovať doma.

Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky je odbornej verejnosti dobre známou profesnou organizáciou, združujúcou spoločnosti poskytujúce služby v komunálnej sfére, alebo podporujúce tieto činnosti výrobou a dodávaním potrebných strojov, materiálov, projekčnými a poradenskými službami.  Iba pripomeniem, že už od  svojho založenia v roku 1990 si ZOVP plní dôležitú funkciu platformy, na ktorej si členovia môžu vymieňať skúsenosti, organizovať vzdelávacie aktivity a vyjadrovať spoločné stanoviská k smerovaniu legislatívy a štátnej politiky, týkajúcej sa širokého a prepotrebného spektra komunálnych činností. Hlas združenia má svoju váhu, veď sem patria členské organizácie zabezpečujúce služby pre viac ako dvesto miest a obcí, v ktorých žijú cez dva milióny obyvateľov. Pravidelne sa konajúce y ZOVP vždy reflektujú aj aktuálne dianie v odbore a venujú sa najmä odbornej problematike s cieľom poskytovať občanom čo najkvalitnejšie služby pri rešpektovaní dnes už neodmysliteľných ekologických kritérií. Nebolo tomu inak ani na tomto jesennom e kongrese Združenia organizácií verejných prác SR.

V budove Spoločenského domu pri Mestskom kultúrnom stredisku Nové Mesto nad Váhom privítal účastníkov jesenného, pracovného u kongresu prezident Združenia organizácií verejných prác Mgr. Peter Kuba. Úvodom oboznámil prítomných s hostiteľským mestom, ktoré je hospodárskym a kultúrnym centrom podjavorinského regiónu primátor mesta Ing. Jozef Trstenský. Nasledovala odborná časť u, venujúca sa nanajvýš aktuálnym témam, zimnej údržbe komunikácií a pohrebníctvu. Aktuálnym zmenám v legislatíve a praxi prevádzky pohrebísk (pohrebných služieb), patriacich do pôsobnosti mnohých komunálnych podnikov sa venovala Ing. Mária Ďuricová.

Z praxe.

S praxou v zimnej údržbe veľkého mesta, akým sú Košice, zoznámil účastníkov u Ing. Juraj Cichanský z Referátu dopravy Magistrátu Košíc. V samotnom meste je 99,1 km miestnych komunikácií I. triedy, 126 km II triedy, 108,2 km tretej triedy a 350,8 km IV. triedy a 313.133 m2 parkovísk, ktoré na základe zmluvy s mestom udržiava spoločnosť KOSIT a.s. Jej dispečerov v priebehu prác riadi dispečing referátu dopravy Magistrátu Košíc, ktorý zároveň koordinuje zimnú údržbu s dispečingom NDS Košice a ostatnými zainteresovanými organizáciami. Okrem špecifík mesta predstavil aj techniku, ktorú v Kosite používajú na údržbu ciest a miestnych komunikácií v zimnom období. K dispozícii je 14 sypačov, štyri malé mechanizmy, dva traktory a dva nakladače, dodávatelia poskytujú ďalšie tri traktory, päť nakladačov a šesť vyklápacích vozidiel.

Technológie pre zimnú údržbu komunikácií v mestách a obciach potom podrobne rozobral riaditeľ spoločnosti KOBIT-SK s.r.o., známej špecializáciou i na tento segment techniky, Ing. Ján Zajac. Oboznámil poslucháčov nielen s najvhodnejšími nosičmi náradia pre jednotlivé aplikácie, ale na základe svojich bohatých skúseností pripomenul i možné problémy, s ktorými sa používatelia techniky môžu stretnúť. Nezabudol pripomenúť, ako je dôležité zvážiť potrebné kapacity a štruktúru techniky na základe konkrétnych podmienok, iba tak je totiž možné vykonávať zimnú údržbu komunikácií nielen kvalitne, ale aj hospodárne.

Ako vždy, i na tohoročnom jesennom e nechýbali prezentácie firiem, aktívnych v komunálnej oblasti a  bohatá výstava techniky z ktorej si určite viacerí účastníci u vybrali, alebo aspoň získali informácie na základe ktorých postupne budú rozširovať strojový park.

Oto Habán 

FOTOGALÉRIA 
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP