Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Jarný snem ZOVP SR, Banská Bystrica

24.04.2014 12:55:18  vytlačiť  

V tichom, pokojnom prostredí horského hotela Šachtička, neďaleko Banskej Bystrice sa uskutočnil 16. apríla jarný snem Združenia organizácií verejných prác Slovenskej republiky.  Počasie ostalo verné aprílu, v priebehu dňa mraky a snehové vločky vystriedalo slnečné, i keď chladnejšie počasie. Neodradilo však nikoho z účastníkov od toho, aby sa po dopoludňajšom rokovaní  venovali popoludní i pestrej ponuke novej techniky, vystavenej v areáli hotela.

Úvodom snemu prezident združenia Mgr. Peter Kuba privítal členov združenia, a v správe o činnosti združenia zhodnotil obdobie od predchádzajúceho snemu. Zhodnotil i činnosť jednotlivých sekcií, ktoré sledujú sústavne legislatívne zmeny na Slovensku a pripravujú k nim informácie pre členov tak na webovej stránke ZOVP, ako aj formou odborných školení.  Bohatý plán práce pre rok 2014, ktorý snem schválil, obsahuje viacero odborných aktivít a je potvrdením snahy členov ZOVP služby občanom skvalitňovať, napriek tomu, že komplikovaná je nielen ekonomická situácia  miest a obcí, ale i legislatíva dotýkajúca sa komunálnych činností prináša stále viac povinností a administratívnej záťaže.  V oficiálnej časti rokovania, v diskusii, ale aj v kuloároch bol témou číslo jeden nový Zákon o odpadoch, ktorý Ministerstvo životného prostredia iba celkom nedávno uvoľnilo do medzirezortného pripomienkového konania. ZOVP sa samozrejme svojimi pripomienkami procesu prípravy zúčastňovalo vecnými pripomienkami a bude pokračovať i v tejto fáze prípravy zákona.

Za sekciu Odpadového hospodárstva, aktívne sa podieľajúcej na vypracovaní konkrétnych pripomienok, vysvetlil jednotlivé body Ing. Tomáš Gaboň, pričom poukázal na niektoré nejasné ustanovenia v zákone, najmä týkajúce sa nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom.

Viceprezidentka združenia, Ing. Kristína Priesterová vo svojom vystúpení informovala o školení  vedúcich a referentov dopravy, ktoré pripravila sekcia Doprava. Účastníci sa oboznámili s novinkami a zmenami legislatívy a získali i odborný výklad k jednotlivým ustanoveniam tak, aby sa dokázali v praxi rýchlo orientovať. Vzhľadom na význam a prínos školenia v tejto oblasti sa podobné uskutoční znova.

V diskusii, i neoficiálnej,  zaznelo mnoho aktuálnych a zaujímavých podnetov z každodennej práce členov združenia. Už tradične nechýbali prezentácie firiem, prinášajúcich novinky i osvedčené riešenia pre komunálnu prax a zaujímavá výstava komunálnej techniky. V okolí hotela mohli po celý deň účastníci snemu obdivovať viacero noviniek a zaujímavých strojov, ktoré dokážu pracovať kvalitne a efektívne pri údržbe a zveľaďovaní našich miest a obcí.

Fotografie zo snemu nájdete v sekcii fotogaléria

 

Oto Habán, Komunálna technika
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP