Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Kongres ZOVP SR na tému „odpadové hospodárstvo v SR“

04.11.2013 7:13:06  vytlačiť  

V krásnom prostredí Košických vrchov sa 3. - 4. októbra konal kongres Združenia organizácií verejných prác. Pre približne päťdesiatich účastníkov pripravili organizátori nanajvýš aktuálny a zaujímavý program. Nakladanie s komunálnym odpadom je často ťažiskovým problémom komunálnych firiem, ktorý je ešte skomplikovaný neprehľadnou a jemne povedané nedokonalou legislatívou. Na jednej strane vzniká tlak na ekologizáciu a lepšie zhodnocovanie, na strane druhej sú ekonomické možnosti a situácia, v ktorej sú väčšie investície do triedenia, systémov separovaného zberu odpadov, či budovania spaľovní ťažko predstaviteľné. Kongres sa preto venoval práve tejto problematike, ktorá sa z roka na rok stáva väčším problémom a priniesol viacero zaujímavých podnetov i vecnú a odbornú diskusiu.

Mgr. Peter Kuba, prezident združenia úvodom oboznámil prítomných s programom kongresu a jeho jednotlivými bodmi.
Prvá prednáška riaditeľa košickej spaľovne odpadu, Ing. Giuseppe Bruna sa venovala významnej rekonštrukcii košickej spaľovne odpadu, zameranej na ekologické aspekty a energetické zhodnotenie odpadov. Niet však nad osobný zážitok, účastníci kongresu preto popoludní absolvovali prehliadku rekonštruovanej spaľovne a mohli všetko vidieť i na vlastné oči. „Myslím si, že je dobré, aby kolegovia z územia celého Slovenska, riaditelia  technických služieb, verejnoprospešných služieb videli priamo na vlastné oči, ako taká spaľovňa vyzerá, pretože sme jednou z dvoch spaľovní komunálneho odpadu na území Slovenska.“ povedala technická riaditeľka spoločnosti KOSIT a.s., Ing. Kristína Priesterová na prehliadke Spaľovne odpadov – TERMOVALORIZÁTOR.

Ešte pred návštevou spaľovne si však účastníci kongresu mohli vypočuť viacero prednášok. Ing. Martina Pihuličová z REPIS-u sa venovala úspešným projektom z programu OPŽP a svoje pohľady na niektoré aspekty priniesol Ing. Peter Plekanec s dvadsaťročnými skúsenosťami v konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti odpadového hospodárstva. Nemenej zaujímavá bola prednáška Ing. Vandáka z oprávnenej organizácie ENVI-PAK, ktorá ako základnú službu poskytuje zabezpečenie zberu, zhodnotenia alebo recyklácie odpadov z obalov pre svojich klientov v zmysle §7, ods. 1 Zákona 119/2010 o obaloch Z. z.  a má už bohaté skúsenosti v oblasti na ktorú sa v súčasnosti sústreďuje veľká pozornosť. Následne sa aj Ing. Vladimír Šinák z ďalšej oprávnenej organizácie NATUR-PACK venoval svojmu pohľadu na stav odpadového hospodárstva a východiská do budúcnosti pri zbere, recyklácii a zhodnocovaní odpadov z obalov. 

Po prednáškovom bloku nasledovala diskusia, ktorá mala za cieľ poukázať na aktuálne problémy organizácií, zodpovedných za nakladanie s odpadmi. ZOVP ako organizácia, združujúca takéto spoločnosti sa pokúsi vhodnou formou vstúpiť do procesu prípravy novej legislatívy o odpadoch a tak prispieť k zlepšeniu prostredia, v ktorom členovia ZOVP vyvíjajú svoju činnosť. Ako býva zvykom, priestor dostali i firmy, ktoré ponúkajú služby a stroje pre firmy pracujúce v komunálnej oblasti. 

 

Oto Habán, Komunálna technika
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP