Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Tradícia spoločných snemov pokračovala v Senci

29.05.2013 8:38:39  vytlačiť  

Slovenské Združenie organizácií verejných prác a české Sdružení veřejně prospěšných služeb sa zišli na spoločnom tohoročnom jarnom sneme v Senci, v rovnomennom známom hoteli Senec, ktorý má na podobné podujatie ideálne podmienky. Počasie bolo príjemné, priam ideálne pre výstavu komunálnej techniky, kde sa zišli mnohé známe spoločnosti z Českej i Slovenskej republiky, aby predstavili účastníkom snemu svoju aktuálnu ponuku, či novinky.

Atmosféra snemu bola síce pracovná, ale súčasne príjemná a tvorivá. Vzhľadom na to, že v priebehu rokov sa legislatíva upravujúca komunálne služby, ale i podmienky pre ich poskytovanie v oboch republikách nevyvíjali rovnako, prvou časťou snemu boli samostatné rokovania Združenia organizácií verejných prác a Sdružení veřejně prospěšných služeb. Tu si obe združenia prejednali svoje vlastné pracovné programy.

Snem slovenskej organizácie otvoril prezident Mgr. Peter Kuba, ktorý predniesol podrobnú správu o činnosti za uplynulé obdobie. Konštatoval, že v roku 2012 sa stabilizovala členská základňa i jej štruktúra. Aby sa naďalej upevňovala pozícia a vplyv združenia v spoločnosti, bude však prínosom, ak sa podarí osloviť i ďalšie organizácie, zaoberajúce sa verejnoprospešnými službami a tak naďalej zvyšovať možnosti ovplyvňovania diania v komunálnom sektore.
Jedným z cieľov združenia je v záujme členov, ale i občanov, ktorým poskytujú služby, vstupovať účinne i do tvorby legislatívy. Preto vypracovali spolu so sekciou Odpadového hospodárstva pripomienky k novele zákona o odpadoch, vďaka čomu sa skúsenosti z praxe môžu premietnuť i do spomenutej novely. Práca sekcií, ktorej význam pre členov združenia podčiarkol Mgr. Peter Kuba na vlaňajšom sneme, sa skutočne rozbehla a hodno spomenúť  sekciu Odpadového hospodárstva, ktorá pre členov spracovala Upozornenie na dôležité zmeny v niektorých ustanoveniach zákona o odpadoch, a pripravuje viacero odborných školení, či sekciu Doprava, poriadajúcu pravidelné školenia referentov a dispečerov dopravy.  Nezaháľajú ani ostatné sekcie, napríklad sekcia Ekonomika pripravila seminár na tému Ekonomika príspevkových a obchodných spoločností, či sekcia Pracovné cesty, ktorá zorganizovala úspešnú tematickú pracovnú cestu na IFAT do Mníchova.

Šport a spoločenské podujatia neodmysliteľne patria k životu, preto združenie pripravuje napríklad v spolupráci s fy. Redox tenisový turnaj, nebude ale chýbať ani formou participácie na „Plese Odpadárov“ v Bratislave. Práve na takýchto neformálnych stretnutiach sa často vymení najviac skúseností a cenných rád z pracovnej oblasti, ale nadviažu sa i jemné pradivá priateľstiev, pomáhajúcich človeku žiť v dnešných neľahkých časoch.

Rokovanie po ukončení národných snemov pokračovalo spoločne, kde hosť z partnerskej APWA Ing. Ray Funnie predniesol zaujímavý príspevok o praxi verejno – privátnych partnerstiev pri verejných prácach v USA - v okrese Georgetown v Južnej Karolíne, ktorý môže byť v mnohom inšpiratívny i pre české a slovenské mestá a obce.

Ako vždy, ani tentoraz nechýbali prezentácie firiem, spolupracujúcich prostredníctvom svojich strojov, materiálov a služieb v komunálnej sfére zo Slovenska i Českej republiky. Pri priateľských stretnutiach sa súčasne mohli všetci účastníci snemu oboznámiť z novinkami i stálicami na nebi komunálnej techniky.

Spoločný snem českého i slovenského združenia bol ďalším v rade úspešných snemov, kde bolo vidno nielen ambície, ale i potenciál oboch organizácií spoluvytvárať priaznivé podmienky pre život obyvateľov prostredníctvom kvalitných služieb svojich členov.

 

Oto Habán, Komunálna technika
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP