Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Povinné poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

26.06.2012 12:32:29  vytlačiť  

V súvislosti s blížiacim sa dátumom účinnosti Čl. 1 §13 Zákona 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť k 1.7.2012, vyplývajú prevádzkovateľom pracovnej činnosti podľa §1 ods. 2, písm. b) zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov s výnimkou aplikácie čistiarenského kalu do pôdy v súlade s osobitným predpisom, ktoré vyžadujú súhlas podľa osobitného predpisu alebo registráciu podľa osobitného predpisu, zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou činnosťou, a to nepretržite po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu kryje náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už spôsobenej environmentálnej škody.

Povinnosťou podnikateľského subjektu je vypracovať vlastnú analýzu rizika a zabezpečiť finančné krytie, resp. preniesť toto riziko na poisťovňu cez poistenie environmentálnych škôd, okrem poistenia sa za finančné krytie považujú aj iné finančné nástroje ako napr.: banková záruka, ale podmienky tejto záruky sa musia dohodnúť s bankou.

Ďaľšie informácie - http://www1.enviroportal.sk/environmentalne-skody/,
http://www.envipak.sk/sk/Aktuality/Aktuality-2012/Povinnosti-vyplyvajuce-zo-zakona-359-2007.alej

Linky na produkty poistenia : Allianz SP, Kooperativa
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP