Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

MŽP zverejnilo návrh nového Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020

11.08.2015 7:35:56  vytlačiť  

Ministerstvo životného prostredia predložilo do pripomienkového konania návrh Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.

Návrh programu je v poradí piatym národným programom, ktorý má stanovovať základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Podľa envirorezortu program vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu (POH SR na roky 2011 až 2015) a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR. Prihliadať má tiež na schválený Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý sa bude svojim zameraním významným spôsobom podieľať na smerovaní investícií do infraštruktúry odpadového hospodárstva v časovom horizonte do roku 2020.

Program neobsahuje opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu podľa článku 29 rámcovej smernice o odpade, keďže tieto boli prijaté v samostatnom dokumente.

Program zároveň prihliada na otvorené rokovania Európskej komisie týkajúce sa uzavretej (kruhovej) ekonomiky a výhľadových plánov stratégie odpadového hospodárstva na roky 2025 a 2030 v rámci pripravovaného „odpadového balíčka“, ktorý má zásadným spôsobom zmeniť spôsob nakladania s odpadmi v prospech ich recyklácie a trvalo udržateľného využívania recyklovateľných odpadov.

Vzhľadom na charakter predkladaného materiálu, pripraveného na rokovanie vlády SR, materiál nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na zamestnanosť a informatizáciu spoločnosti. Posúdenie vplyvov na životné prostredie preukázalo pozitívny dopad na životné prostredie a zdravie človeka.

Medzirezortné pripomienkové konanie končí: 20. 8. 2015

Stiahnite si : Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP