Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

štvrtok, 4.6. 2020 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

Ján Budaj: S novým týždňom sa opäť otvoria aj zberné dvory

Úrad verejného zdravotníctva na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR povolil od pondelka 30. marca 2020 prevádzku zberných dvorov na Slovensku. Stalo sa tak na základe návrhu ministra životného prostredia Jána Budaja.

Šéf envirorezortu týmto návrhom reagoval na podnety prichádzajúce na ministerstvo životného prostredia, ktoré sa týkali opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 a vydaných v dňoch 15. a 16. marca 2020.
[pokračovanie článku]

 30.3.2020 11:07:55

celý článok | vytlačiť článok

   

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje na zodpovedné správanie sa aj v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Envirorezort je v úzkom kontakte s hlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva SR a v prípade potreby bude operatívne hľadať najlepšie možnosti s cieľom zabezpečiť bezproblémové nakladanie s odpadom.

Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Prevádzky alebo činnosti, ktoré slúžia k nakladaniu s odpadom, ako zber zmesového komunálneho odpadu, zber triedených zložiek komunálneho odpadu, triediace linky, spracovanie odpadu, spaľovne odpadov, skládky odpadov nie sú žiadnymi obmedzeniami nateraz dotknuté. Práve naopak, v aktuálnej situácii je nevyhnutné, aby boli prevádzkované v rovnakom rozsahu ako doteraz.
[pokračovanie článku]

 26.3.2020 10:11:50

celý článok | vytlačiť článok

   

Obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronavírusu sa netýkajú nakladania s odpadom

Obmedzenia činností v súvislosti so šírením koronavírusu sa netýkajú odvozu, zberu, spracovania, ukladania či ďalšieho nakladania s odpadom.

Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Preto sa obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 netýkajú činností súvisiacich s nakladaním s odpadom.
[pokračovanie článku]

 20.3.2020 9:24:36

celý článok | vytlačiť článok

   

Stanovisko. Stane sa Slovensko druhým „Neapolom“?

Prinášame spoločné stanovisko Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve a Združenia organizácií verejných prác k niektorým opatreniam schváleným v novele zákona o odpadoch.

Dňa 27.11.2019 vládna koalícia schválila novelu zákona aj napriek zásadným negatívnym stanoviskám profesných združení a organizácií voči niektorým ustanoveniam. Ide predovšetkým o dve ustanovenia, ktoré sa negatívne dotknú obyvateľov, obcí a miest a spoločností zabezpečujúcich zvoz a zneškodnenie odpadov:
[pokračovanie článku]

 2.12.2019 20:09:19

celý článok | vytlačiť článok

   

Parlament schválil veľkú novelu zákona o odpadoch

Návrh podporila len vládna koalícia. Pribudla aj povinnosť úprav odpadov a vážiaceho systému do zvozových vozidiel, ktoré podnikatelia považujú za nevykonateľné. Schválená novela obsahuje aj zákaz uvádzať jednorazové plastové výrobky, zvýhodniť výrobcov, ktorí na trh uvádzajú ekologickejšie a recyklovateľné obaly a obmedziť skládkovanie predovšetkým biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. „Naša legislatívna zmena má jednoznačný cieľ, a to motivovať ľudí odpad triediť, výrobcov vyrábať recyklovateľné výrobky a motivovať samosprávy zaviesť efektívny zber komunálnych odpadov. Je to cesta, po ktorej ideme, ktorú dnes podporili poslanci parlamentu s cieľom spraviť Slovensko zelenšie a čistejšie,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.
[pokračovanie článku]

 28.11.2019 8:12:11

celý článok | vytlačiť článok

   

 

 VSTUP PRE ČLENOV
Meno :
Heslo :

zabudli ste prihlasovacie údaje ?


 PRIPRAVUJEME
 20.5. - 22.5.2020 Jarný snem, Dolný Kubín
ZRUŠENÝ !
 9.6. - 10.6.2020 Stan KOBIT, Dolný Kubín
ZRUŠENY !
 august 2020 tenisový turnaj
 24.9.2020 Deň KT REDOX, Šachtičky
 7.10. - 9.10.2020 Snem ZOVP, Plejsy
 september 2020 školenie Doprava
   
Plán akcií, zasadnutí CR

 KALENDÁR VÝSTAV A PODUJATÍ

 BAZÁR

VŠETKY INZERÁTY

 
 

 

  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP