Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

streda, 30.9. 2020 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (1) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

Samosprávy žiadajú odklad povinného triedenia kuchynského bioodpadu

Od začiatku budúceho roka budú pre obce a mestá platiť nové povinnosti. Do platnosti totiž vojde vyhláška č. 460/2019 Z. z., ktorá dopĺňa zákon o odpadoch. Podľa nej budú obce a mestá musieť zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

Samosprávy žiadajú odklad povinného triedenia bioodpadu. Informovalo o tom Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vo svojej tlačovej správe s tým, že parlament by mal odsunúť zákonné povinnosti, v opačnom prípade hrozí kolaps. „Dnes musíme konštatovať, že mestá a obce z objektívnych dôvodov, a to ani pri tej najlepšej vôli, nebudú schopné zabezpečiť plnenie tejto zákonnej povinnosti, ktorá nás čaká o 5 mesiacov,“ zdôrazňuje ZMOS.
[pokračovanie článku]

 6.8.2020 10:23:35

celý článok | vytlačiť článok

   

Ministerstvo chce podporiť triedený zber kuchynských bioodpadov z Envirofondu

Mnohé mestá a obce na Slovensku čaká od 1. januára 2021 nová povinnosť v oblasti odpadov. Triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností budú musieť zabezpečiť aj tie domácnosti, ktoré sa tejto povinnosti doposiaľ pre finančnú neúnosnosť systému mohli vyhnúť.

MŽP ide novelizovať dva zákony

Podľa zákona o odpadoch je každá obec povinná zabezpečovať triedený zber týchto odpadov už dnes. Avšak § 81 ods. 21 zákona pripúšťa štyri výnimky, ktoré si môžu samosprávy uplatniť. Jednou z nich je ekonomická neúnosnosť takéhoto zberu obci. Zákonom 460/2019 Z. z., ktorým sa vlani zmenil a doplnil zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa ale s účinnosťou od 1. januára 2021 výnimka ekonomickej neúnosnosti vypúšťa. Od Nového roka tak budú musieť zabezpečiť triedených zber kuchynských bioodpadov všetky obce, ktoré si doteraz uplatňovali výnimku ekonomickej neúnosnosti – teda preukazovali, že náklady na nakladanie s týmto odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.
[pokračovanie článku]

 20.7.2020 8:31:14

celý článok | vytlačiť článok

   

Ministerstvo chce opäť novelizovať zákon o odpadoch.

Zákon o odpadoch čaká ďalšia novelizácia. Novela z dielne rezortu životného prostredia má do slovenskej legislatívy preniesť smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, envirorezort ňou však chce zároveň reagovať aj na problémy v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v obciach.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dnes zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej legislatíve, ktorú chce predložiť na pripomienkovanie ešte v priebehu júna 2020. Celý materiál si môžete stiahnuť cez odkaz v závere článku.
[pokračovanie článku]

 8.6.2020 15:43:49

celý článok | vytlačiť článok

   

Ján Budaj: S novým týždňom sa opäť otvoria aj zberné dvory

Úrad verejného zdravotníctva na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR povolil od pondelka 30. marca 2020 prevádzku zberných dvorov na Slovensku. Stalo sa tak na základe návrhu ministra životného prostredia Jána Budaja.

Šéf envirorezortu týmto návrhom reagoval na podnety prichádzajúce na ministerstvo životného prostredia, ktoré sa týkali opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 a vydaných v dňoch 15. a 16. marca 2020.
[pokračovanie článku]

 30.3.2020 11:07:55

celý článok | vytlačiť článok

   

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje na zodpovedné správanie sa aj v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Envirorezort je v úzkom kontakte s hlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva SR a v prípade potreby bude operatívne hľadať najlepšie možnosti s cieľom zabezpečiť bezproblémové nakladanie s odpadom.

Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Prevádzky alebo činnosti, ktoré slúžia k nakladaniu s odpadom, ako zber zmesového komunálneho odpadu, zber triedených zložiek komunálneho odpadu, triediace linky, spracovanie odpadu, spaľovne odpadov, skládky odpadov nie sú žiadnymi obmedzeniami nateraz dotknuté. Práve naopak, v aktuálnej situácii je nevyhnutné, aby boli prevádzkované v rovnakom rozsahu ako doteraz.
[pokračovanie článku]

 26.3.2020 10:11:50

celý článok | vytlačiť článok

   

 


KONGRES ZOVP

 
hotel Plejsy, Krompachy
7.10. - 9.10.2020


genrálny partner


partneri
   VSTUP PRE ČLENOV
Meno :
Heslo :

zabudli ste prihlasovacie údaje ?


 PRIPRAVUJEME
   
   
   
   
   
Plán akcií, zasadnutí CR

 KALENDÁR VÝSTAV A PODUJATÍ

 BAZÁR
10.8.2020 PREDAJ
Příkopové rameno Frontoni Butterfly 350
 
Použito max 10 hod. Záruka 1 rok...
cena : 5800

odkaz na stránku

 

VŠETKY INZERÁTY

 
 

 

  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP