Združenie Organizácií Verejných Prác
  SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

sobota, 23.3. 2019 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (1) 

STANOVY ZOVP SR

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
 

PROFIL ZDRUŽENIA  


   
   Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky bolo založené v roku 1990 ako profesná organizácia, ktorej členské organizácie poskytujú služby v komunálnej sfére, vyrábajú, predávajú a servisujú komunálnu techniku, poskytujú projekčné a poradenské služby v oblasti životného prostredia. V prevažnej miere združené organizácie zabezpečujú komplexný komunálny servis pre mestá a obce (nakladanie s komunálnym odpadom vrátane separovaného zberu, čistenie, opravy a údržba komunikácií vrátane zimnej údržby, údržba verejného osvetlenia, verejnej zelene a cintorínov, prevádzkovanie športových, sociálnych a kultúrnych zariadení, správa mestského a obecného majetku). Členské organizácie tento servis zabezpečujú vo viac ako 200 mestách a obciach s viac ako 2 miliónmi obyvateľov v Slovenskej republike.

    Poslaním združenia je ochrana životného prostredia a jeho neustále zlepšovanie pre život obyvateľov v mestách a obciach SR poskytovaním služieb, kvalifikovaných informácií, poradenských, konzultačných a vzdelávacích aktivít nielen pre svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť. Združenie je hovorcom, obhajcom a sprostredkovateľom záujmov profesie verejných prác voči tvorcom zákonov, orgánom verejnej správy, profesným inštitúciám, podnikateľským subjektom, odbornej i laickej verejnosti. Združenie sa taktiež zapája do harmonizácie legislatívy odpadového hospodárstva SR s EÚ. Členovia nášho zduženia sú dôležitým partnerom štátnych orgánov ale hlavne mestských samospráv.

   V súčasnosti má združenie 60 členských organizácií s pôsobnosťou na území Slovenskej a Českej republiky. Pre svojich členov združenie organizuje odborné semináre a školenia, domáce i zahraničné pracovné cesty na veľtrhy a výstavy životného prostredia, organizuje športové a kultúrne podujatia. Členovia združenia publikujú v odborných časopisoch, pripomienkujú návrhy zákonov a vykonávacích predpisov, vyhlášok a interných smerníc.

Mgr. Peter Kuba
prezident ZOVP SR

SÍDLO :  
Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky
Fándlyho 3, 903 01 Senec
IČO : 30810833  DIČ : 2020908241
zovp@zovp.sk
 
SEKRETARIÁT :  
Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky
Hlavná 81/B, 040 01 Košice
č. účtu : 0011488726/0900, IBAN : SK03 0900 0000 0000 1148 8726, SWIFT : GIBASKBX
sekretariat@zovp.sk

 

 

  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP