Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Ministerstvo zverejnilo návrh „baterkovej“ novely zákona o odpadoch.

09.05.2013 9:19:33  vytlačiť  

Ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh tzv. baterkovej novely zákona o odpadoch. Návrh, ktorý transponuje smernicu č. 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch, možno pripomienkovať do 23. mája.

Ako vyplýva z dôvodovej správe k návrhu, novelu zákona ministerstvo predložilo z dôvodu, že Európska komisia vydala odôvodnené stanovisko voči Slovenskej republike, kvôli nesprávnej transpozícii smernice EPaR č. 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. Návrh zákona zavádza tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov batérií a akumulátorov, čo znamená, že výrobcovia nesú všetky finančné náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou všetkých zozbieraných použitých batérií a akumulátorov.

Ďalej zákon zavádza kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, s presným vymedzením pravidiel vzniku kolektívnej organizácie, povinností kolektívnej organizácie ako aj pravidiel zániku kolektívnej organizácie. Návrh novelizuje nielen zákon o odpadoch, ale aj zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj zákon o obaloch. Ministerstvo predpokladá, že návrh nebude mať dopad na verejné financie, avšak bude mať negatívny aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP