Ministerstvo zverejnilo návrh „baterkovej“ novely zákona o odpadoch.
09.05.2013 9:19:33
 

Ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh tzv. baterkovej novely zákona o odpadoch. Návrh, ktorý transponuje smernicu č. 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch, možno pripomienkovať do 23. mája.

Ako vyplýva z dôvodovej správe k návrhu, novelu zákona ministerstvo predložilo z dôvodu, že Európska komisia vydala odôvodnené stanovisko voči Slovenskej republike, kvôli nesprávnej transpozícii smernice EPaR č. 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. Návrh zákona zavádza tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov batérií a akumulátorov, čo znamená, že výrobcovia nesú všetky finančné náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou všetkých zozbieraných použitých batérií a akumulátorov.

Ďalej zákon zavádza kolektívne nakladanie s použitými batériami a akumulátormi, s presným vymedzením pravidiel vzniku kolektívnej organizácie, povinností kolektívnej organizácie ako aj pravidiel zániku kolektívnej organizácie. Návrh novelizuje nielen zákon o odpadoch, ale aj zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj zákon o obaloch. Ministerstvo predpokladá, že návrh nebude mať dopad na verejné financie, avšak bude mať negatívny aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

zdroj : www.odpady-portal.skZOVP - Združenie organizácií verejných prác, www.zovp.sk