Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

piatok, 12.7. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Ministerstvo zverejnilo návrh nového zákona o odpadoch

16.07.2012 16:09:45  vytlačiť  

Ministerstvo životného prostredia poslalo v piatok do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o odpadoch. Zákon možno pripomienkovať do 2. augusta.

Požiadavka vypracovať návrh nového zákona o odpadoch súvisí podľa MŽP SR s povinnosťou transpozície európskej smernice č. 2008/98/ES o odpade. Novým zákonom o odpadoch má zároveň dôjsť aj k sprehľadneniu celého systému nakladania s odpadom.
Prevzatie smernice si vyžiadalo zmenu niektorých zákonných definícii a súčasne zavedenie nových zákonných definícii pre nové pojmy v súlade s textom smernice. V súlade so smernicou sa zavádzajú nové inštitúty – stav konca odpadu a vedľajší produkt a zároveň inštitút odpadového hospodára, za účelom zabezpečenia nakladanie s odpadom odborne spôsobilou osobou.

Dopĺňa sa nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a dochádza k zapracovaniu zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov priamo do textu nového zákona o odpadoch. Menia sa podmienky pre registráciu kolektívnej organizácie a zároveň sa rozširuje možnosť kolektívneho nakladania aj pre iné druhy odpadov ako len elektroodpad.

V snahe podporiť energetické zhodnocovanie odpadu sa zavádza poplatok za zneškodnenie odpadu spaľovaním a spoluspaľovaním. Navrhuje sa (podľa ministerstva dočasné) zachovanie Recyklačného fondu ako ekonomického nástroja, s tým že sa dopĺňajú ustanovenia o jeho zrušení.

LINK : Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

zdroj : www.odpady-portal.sk  
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP