Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Zmena zákona 24/2006 Z.z. - EIA

23.03.2012 9:43:06  vytlačiť  

V Zbierke zákonov zákon č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednou zo zmien v zákone, ktorá bola uskutočnená v kapitole č. 9 prílohy č. 8 je skutočnosť, že dochádza k výraznejším zmenám aj v oblasti odpadového hospodárstva. Novelou zákona došlo k spresneniu a vyčleneniu činností podliehajúcich povinnému hodnoteniu, resp. zisťovaciemu konaniu najmä v prípadoch úpravy, spracovania alebo  zhodnocovania ostatných odpadov s limitom od 5000 t/rok pre zisťovacie konanie (položka č. 6), zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi (položka č. 8) a zariadenie na zber a nakladanie s nebezpečnými odpadmi od 10 t/rok pre zisťovacie konanie (položka č. 9).

Táto zmena bude znamenať, že hlavne u zariadení na úpravu odpadov (lisy odpadov, drviče odpadov, a pod.) o ročnej kapacite do 5000 t nebude potrebné posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Zásadné zmeny však sú vykonané aj v prílohe č. 8, kde je zmeneny limit v položke č. 6 pre zhodnocovanie ostatnych odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11,
zariadenia na úpravu a spracovanie ostatnych odpadov – na 5000 ton/rok. Pod tento limit táto navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu

zdroj : www.enoviny.sk

 
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP