Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Európska komisia žiada Slovensko, aby umožnilo zhodnotenie odpadu v zahraničí

03.10.2011 9:42:54  vytlačiť  

Európska komisia požiadala minulý štvrtok Slovensko o zmenu právnych predpisov týkajúcich sa odpadu s cieľom dosiahnuť súlad s právnymi predpismi EÚ, pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru. Súčasná slovenská legislatíva obsahuje požiadavku, aby bol nebezpečný odpad vznikajúci v Slovenskej republike prednostne zhodnocovaný v rámci krajiny. Komisia tak opäť upozorňuje Slovensko, aby tento nesúlad s európskymi predpismi odstránilo.

Z dôvodu tohto ustanovenia (ide o § 23 odst. 4 zákona o odpadoch – pozn. red.) boli povolenia na vývoz odpadu do iných členských štátov systematicky odmietané. Komisia je toho názoru, že táto požiadavka je v rozpore s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa voľného pohybu tovaru.

Na základe odôvodneného stanoviska, ktoré bolo dnes vydané, má Slovensko dva mesiace na to, aby oznámilo Komisii opatrenia, ktoré môžu byť prijaté s cieľom zabezpečiť súlad s právnymi predpismi EÚ tak, aby sa predišlo postúpeniu veci Súdnemu dvoru EÚ.

Odpad určený na zhodnotenie by mal bez obmedzení voľne cirkulovať na trhu v EÚ. Komisia sa preto domnieva, že uvedené ustanovenie Zákona o odpade je v rozpore s článkom 35 ZFEÚ, ktorým sa zakazujú kvantitatívne obmedzenia obchodu, ako aj opatrenia s ekvivalentným účinkom. Doteraz Slovensko neopodstatnilo túto požiadavku nijakým legitímnym dôvodom, napríklad ochranou životného prostredia.

V júli tohto roku sa slovenský parlament touto problematikou zaoberal. Návrh poslancov Pétera Vörösa/Igora Sidora, ktorého cieľom bolo zrušiť obmedzenie pre zhodnotenie nebezpečného odpadu, však neschválil, najmä kvôli nesúhlasu časti poslancov koaličných strán KDH, SaS a opozície.

 


zdroj : 
www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP