Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Cementári chcú zvýšiť poplatok za uloženie odpadu

09.08.2011 8:13:57  vytlačiť  

V závere júna tohto roku sa v Bratislave konal seminár Zväzu výrobcov cementu SR (ZVC) pod názvom "Na ceste k zhodnocovaniu odpadov". ZVC ho zorganizoval v čase prípravy Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015 a pripravovaného zákona o odpadoch.

ZVC na seminári prezentoval niektoré podstatné myšlienky a návrhy, ktoré postupne predložili Alan Šišinački, prezident ZVC, Bernard Hager zo spoločnosti NH Hager - Niederhuber Advokáti s.r.o. a Peter Robl ako zástupca spoločnosti Holcim Slovakia.
Podľa ZVC cementárne už dnes ponúkajú kapacitu na zhodnotenie 25 % komunálnych odpadov (po ich predúprave). Cementári sa domnievajú, že Program odpadového hospodárstva i zákon o odpadoch by mali zabezpečiť predovšetkým ziskovosť a návratnosť investícií v odpadovom hospodárstve. Ich zámerom je preto podnietiť vládu, aby využila dostupné ekonomické regulačné nástroje na zvýšenie konkurencieschopnosti zhodnocovaia komunálnych odpadov v podnikoch na výrobu cementu.

Týmito nástrojmi má byť najmä:

  • Zvyšovanie poplatkov za skládkovanie; t.j. obnoviť progresívne zvyšovanie minimálnych poplatkov za uloženie odpadov (zákon č. 17/2004 Z.z.), ktoré sa od roku 2008 nezmenili
  • Zavedenie skládkovacej dane (resp. odklonenie časti zvýšeného poplatku do štátneho rozpočtu)

Tieto opatrenia budú podľa cementárov motivovať všetkých pôvodcov odpadu k zníženiu tvorby alebo k lepšej separácii, čím budú kompenzovať vyššie ceny za skládkovanie. Zväz vidí v tomto opatrení optimálnu možnosť pre splnenie záväzku 50 % zhodnocovania komunálneho odpadu v SR.

Výhody riešenia

Benefitom pre životné prostredie by malo byť menej odpadu na skládkach a spomalenie ťažby prírodných surovín. Pre ekonomiku SR predpokladajú cementári výhodu v znížení závislosti od dovozu prírodných surovín, vrátane strategického no drahého zemného plynu pre výrobu tepla pre domácnosti, taktiež využitie existujúcich kapacít napríklad v segmente výroby cementu.

Rozdelenie prostriedkov

Zväz navrhuje, aby časť z prostriedkov z týchto zvýšených poplatkov (alebo z tzv. skládkovej dane) bola príjmom Environmentálneho fondu a bola použitá na odstraňovanie environmentálnych záťaží; tým by sa oproti nulovému variantu znížili výdavky štátneho rozpočtu na tento typ aktivít.

Dopady

Pre obce a mestá vidí zväz potenciálne neutrálny vplyv uvedeného opatrenia. Znížený objem skládkovaného odpadu bude totiž pre obce, na území ktorých sa nachádzajú skládky, kompenzovaný zvýšeným príjmom z poplatkov za skládkovanie; podobne zvýšenie výdavkov obcí na nakladanie s „obecným" odpadom (napr. technické dvory) by malo byť kompenzované znížením množstva skládkovaného odpadu

Zväz očakáva neutrálne dopady opatrenia i na podnikateľské prostredie. U podnikateľských subjektov očakáva, že zvýšená cena skládkovania, resp. nakladania s odpadmi bude motiváciou k znižovaniu tvorby odpadov. U domácnosti by zvýšené poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu mali motivovať domácnosti k dôslednejšej separácii odpadu, čo by malo viesť k zníženiu množstva komunálneho odpadu určeného na skládkovanie.

Čo sa týka prevádzkovateľov skládok, zníženie objemu skládkovaného odpadu by malo byť kompenzované vyššími príjmami za jednotkové množstvo; dodatočným efektom je predĺženie životnosti jednotlivých skládok odpadu.

zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP