Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

pondelok, 22.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Na celoslovenskom sneme sa slávilo 30-ročné jubileum založenia

14.06.2022 10:04:17  vytlačiť  

Hotel Patria na Štrbskom plese sa stal dejiskom Celoslovenského snemu Združenia organizácií verejných prác SR (ZOVP). Združenie tu slávilo už 30. výročie svojho založenia. Program snemu bol opäť zaujímavý a nechýbali prehliadky a živé ukážky komunálnej techniky vystavovateľov.

Tridsať rokov. Presne toľko oslavovalo Združenie organizácií verejných prác SR (ZOVP) na dvojdňovom celoslovenskom sneme, ktoré sa uskutočnilo 17. až 18. mája 2022 v krásnom a reprezentatívnom
prostredí Štrbského plesa v Hoteli Patria. Podujatie sa konalo s podporou generálneho partnera spoločnosti REDOX a partnerov spoločnosti KOBIT-SK, ELTE GPS a MORAM CZ za mediálnej podpory časopisov Komunálna Technika a Odpady Portal. Program tohtoročného jarného snemu bol kombináciou slávnostnej a pracovnej časti. Slávnostnou časťou snemu prítomných sprevádzala moderátorská dvojica Ing. Pavol Heško a Ing. Kristína Priesterová a hneď po úvodnom privítaní návštevníkov dostali slovo hostia Ing. Radoslav Kazda, poslanec NR SR, prezidenti partnerských združení z Českej republiky a Maďarska a RNDr. Peter Krasnec – prezident APOH-u. Na tohtoročnom sneme sa zúčastnilo 207 osôb, 45 členských organizácií a 26 spoločností vystavovateľov.

30-ročné jubileum.
Prezident ZOVP Mgr. Peter Kuba vo svojom slávnostnom príhovore povedal: „Za 30 rokov existencie ZOVP je to veľké množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí a spomienok. Zostal tu kus života nielen členov združenia, ale aj našich partnerov, priaznivcov a priateľov z iných organizácií, miest a obcí, a ja verím, že ste si všetci odtiaľto odniesli veľa dobrého a užitočného. Tridsať rokov ukázalo, že združenie vie hľadieť dopredu, mať stále nové nápady a ambície.“ Prezident Mgr. Peter Kuba združeniu do budúcna zaželal: „Veľa nádherných rokov aktívnej činnosti, dôvery členov, podpory miest a obcí a ich obyvateľov. Aby ten silný potenciál, ktorý združenie má, aj naďalej spájal a priťahoval ďalších, ktorí chcú realizovať svoje sny.“
V závere svojho vystúpenia prezident Mgr. Peter Kuba poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom tvorili históriu ZOVP a zdôraznil, že veľká vďaka patrí aj tým, ktorí sa významným dielom pričinili o jeho rozvoj, no žiaľ už nie sú medzi nami. Pozvanie na snem prijali i bývalí členovia ZOVP, ktorí pracovali v jeho orgánoch a práve im prezident Mgr. Peter Kuba slávnostne odovzdal ďakovné listy s medailou za prácu na rozvoji združenia a samozrejme nechýbalo ani fotenie ocenených. V túto slávnostnú chvíľu prezident združenia poďakoval aj zahraničným partnerským organizáciám a odovzdal ich zástupcom ocenenie za rozvoj medzinárodnej spolupráce medzi našimi združeniami, a to Sdružení komunálnych služeb (SKS) z Čiech a Magyar közssolgáltatók egyesülete (MAKE), zástupcom združení KFDZOM z Poľska a SVPS z Čiech, ktorí sa z dôvodu pracovných povinností ospravedlnili, a tak bude ocenenie odovzdané na najbližšom stretnutí.
Všetkým oceneným prezident poďakoval za priateľstvo a poprial veľa zdravia, optimizmu, pohody a úspechov do ďalších dní.

Snem obsahoval aj svoju pracovnú časť. Správu o činnosti združenia za minulý rok predniesol prezident ZOVP Mgr. Peter Kuba, ktorý sa venoval hodnoteniu aktivít združenia v roku 2021. Tajomníčka združenia
Ing. Kristína Priesterová oboznámila členskú základňu s hospodárením v roku 2021, návrhom rozpočtu na rok 2022 ako aj s plánom práce na aktuálny rok. Ako ozrejmila, nosnou časťou plánov v tejto popandemickej dobe bude nielen vzdelávanie, ale aj stretnutia a výmena skúseností s členmi z partnerských organizácií, športové akcie, či výstavy Stan KOBIT 2022 a Deň komunálnej techniky REDOX 2022 a taktiež jesenný kongres ZOVP. Účastníci pracovnej časti schválili aj prijatie nových členov v počte 5 organizácii, ktoré sa niekoľkými vetami predstavili.
Stav členskej základne k 17. máju 2022 je tak 77 členských organizácií.
 
Poobedné prehliadky
Poobedie patrilo už tradične prehliadkam. Vystavovatelia sa prezentovali v kongresovej sále i v hotelovej hale. Tu vystavovatelia prezentovali technológie a programy na monitoring vozidiel, systém lokalizácie kontajnerov, systém dynamického váženia komunálneho odpadu, optimalizáciu a plánovanie trás a harmonogramov, systémy letnej a zimnej údržby, softvér pre sklady, odpady a obaly, ale aj ochranné pracovné pomôcky, možnosti predaja použitej techniky cez aukčný portál, technológiu likvidácie buriny či opravu asfaltových výtlkov.
Na vonkajšej ploche hotela sa pokračovalo výstavou komunálnej techniky. Vidieť sme mohli vystavené vozidlá na zber a zvoz komunálneho odpadu, čistenie a údržbu komunikácií, zariadenie na drtenie odpadu,
nádoby na odpad a ďalšie exponáty pre verejnoprospešné činnosti pre mestá a obce, ktorú nenarušil ani dážď. Ukryť pred ním sme sa mohli v stane spoločnosti REDOX-generálneho partnera snemu, či v stane
spoločnosti MORAM-CZ, kde vyhrávala cimbalová muzika z Moravy.
 
Od 19-stej hodiny už bol pre zúčastnených pripravený slávnostný večer s bohatým programom a dobrou muzikou. Jasný celoslovenský snem ZOVP opäť nesklamal a my sa už teraz tešíme na jesenný kongres ZOVP, ktorý je plánovaný v termíne 20.–21. októbra 2022 na východnom Slovensku.
 
Text : ZOVP a Ľubica Potocká
Foto : Ľubica Potocká (Komunálna technika)

STIAHNÚŤ ORIGINÁL v PDF
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP