Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

pondelok, 22.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Názor. Quo vadis, Slovensko?

08.04.2022 14:29:31  vytlačiť  

Komunikácia pri tvorbe legislatívy je v poslednej dobe len formálnym aktom, píše prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve - RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA.

Už dlhší čas „z diaľky“ sledujem komunikáciu, diskusiu a načrtnutý postup ohľadne vývoja odpadového hospodárstva na Slovensku. Osobne si myslím, že cesta, ktorá bola nastavená, nie je úplne správna a môže spôsobiť viacero problémov, z ktorých niektoré môžu mať až devastačné dopady na odpadové hospodárstvo. Spomeniem niektoré z nich.

Úprava odpadov pred ich zneškodnením na skládkach.
So záujmom som si prečítal článok na Odpady-portal.sk zo 4. februára 2022 s titulkom „MŽP SR: Ďalší odklad úpravy zmesového odpadu pred skládkovaním nebude“. Podľa vyjadrenia MŽP SR, spoločnosti, ktoré majú danú povinnosť, mali dostatok času na splnenie tohto cieľa. Zastávam názor, že ten, kto takéto vyjadrenie dával, asi netuší ako funguje proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, stavebné konanie, samotná kolaudácia, uvedenie zariadenia do prevádzky ako aj samotná výstavba čo i len jednoduchšej technológie.

Ak sa pozriem na čas výstavby takéhoto zariadenia, súčasný stav (vzhľadom na ekonomickú krízu zapríčinenú pandémiou a vojnou na Ukrajine) je od šiestich do 12 mesiacov minimálne, zostáva tak čas na EIA, stavebné konanie, kolaudáciu a uvedenie zariadenia do prevádzky maximálne 1,5 roka. A toto je čas, ktorý ten, na koho sa povinnosť vzťahuje, nevie ovplyvniť. Bežne sa tento proces naťahuje najmä kvôli:

  • prieťahom v konaní aj na tri - štyri roky (v súčasnosti existuje veľké množstvo pseudoaktivistov, ktorí účinne brzdia procesy svojimi nezmyselnými pripomienkami a zneužívajú časové lehoty dané zákonom) a je jedno či ide o skládku odpadov, ZEVO, dotrieďovaciu linku, recyklačnú linku alebo kompostáreň,
  • personálnom poddimenzovaní na úradoch (na čo sa veľakrát úrady aj oficiálne odvolávajú), čo logicky spôsobuje, že sa k vašej agende úradník (bohužiaľ oprávnene) dostane výrazne neskôr ako je zákonná lehota,
  • ako aj chýb vo vydaných rozhodnutiach, ktoré sa potom menia, dopĺňajú a tak čas plynie a plynie.

Ak si preto niekto na ministerstve myslí, že to na základe vyššie uvedeného „dáme“ za dva roky (od účinnosti 1. 1. 2021, presunutej na 1. 1. 2023) je na veľkom omyle. Väčšina spoločností má totiž projekty podané už od roku 2020/2021, no zatiaľ neskončili ani vo fáze ukončenia procesu EIA, nieto stavebného konania.

Subjekty, ktoré majú danú povinnosť si plne uvedomujú potrebu daného smerovania OH, no v ich silách nie je možné ovplyvniť samotný proces schvaľovania daných technológií. A za necelých deväť mesiacov (do 1. 1. 2023) si nemyslím, že všetky projekty budú ukončené kolaudáciou a zároveň už postavené a plne funkčné.

Čo z tohto celého hrozí? V podstate len taký „malý problém.“ Od 1. 1. 2023, ak sa daný termín neposunie aspoň o rok či dva, sa nebude môcť zneškodňovať neupravený zmesový komunálny odpad na skládkach odpadov. Maličkosť? Pre niekoho, kto nepracuje v praxi možno. Pre toho, kto pracuje v praxi katastrofa, ktorá bude mať ďalekosiahle dopady na odpadové hospodárstvo miest a obcí. Kam totiž dáme od 1. 1. 2023 vyše 1,5 milióna ton zmesového komunálneho odpadu zostane záhadou.

Pokračovanie článku nájdete na www.odpady-portal.sk

 
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP