Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Parlament schválil veľkú novelu zákona o odpadoch

28.11.2019 8:12:11  vytlačiť  

Návrh podporila len vládna koalícia. Pribudla aj povinnosť úprav odpadov a vážiaceho systému do zvozových vozidiel, ktoré podnikatelia považujú za nevykonateľné. Schválená novela obsahuje aj zákaz uvádzať jednorazové plastové výrobky, zvýhodniť výrobcov, ktorí na trh uvádzajú ekologickejšie a recyklovateľné obaly a obmedziť skládkovanie predovšetkým biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. „Naša legislatívna zmena má jednoznačný cieľ, a to motivovať ľudí odpad triediť, výrobcov vyrábať recyklovateľné výrobky a motivovať samosprávy zaviesť efektívny zber komunálnych odpadov. Je to cesta, po ktorej ideme, ktorú dnes podporili poslanci parlamentu s cieľom spraviť Slovensko zelenšie a čistejšie,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Koniec niektorým jednorazovým plastovým výrobkom
Od 3.júla 2021 bude na Slovensku zakázané uvádzať na trh niektoré jednorazové plastové výrobky. Týka sa to tanierov, príborov, miešadiel na nápoje, slamiek, paličiek od balónov, vatových tyčiniek do uší, ale aj nádob na potraviny nápojových obalov a pohárov na nápoje vyrobených z expandovaného polystyrénu. Dopredávať tieto výrobky sa bude môcť do konca roka 2021.

Končí väčšina výnimiek pre biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne
Biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad z domácností stále tvorí pomerne veľkú časť zmesového komunálneho odpadu, ktorý skončí na skládkach odpadov. Nová legislatíva podľa ministerstva ruší 3 zo 4 výnimiek pre kuchynský odpad, čím sa zamedzí jeho ukladanie na skládkach odpadov. Od roku 2023 budú musieť bioodpad z kuchyne triediť aj tie mestá, ktoré si uplatňovali výnimku na jeho energetické zhodnocovanie. Od roku 2023 sa tiež ruší výnimka pre samosprávy, pre ktoré je triedenie tohto odpadu technicky zložité – napr. historické časti miest alebo riedko osídlené oblasti. Výnimka na ekonomickú neúnosnosť sa ruší od 1. januára 2021.

Stop skládkovaniu odpadu bez jeho predchádzajúcej úpravy
Novela zákona zakazuje skládkovať neupravený odpad. „Táto úprava musí byť najvhodnejšia nato, aby sa čo najviac obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí,“ vysvetľuje MŽP SR. Toto opatrenie bolo predmetom kritiky zo strany podnikateľov v odpadovom hospodárstve, ktorí namietali nejednoznačné definovanie úpravy odpadu ako aj termín jeho zavedenia. Viacerým skládkam zároveň končí doba životnosti a investícia tak nebude ekonomicky návratná. Chýbajú tiež potrebné kapacity koncových zariadení, ktoré by mali zabezpečiť úpravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie tak biologickej ako aj ľahkej frakcie.

Vážiaci systém
Poslanci koalície odobrili aj povinnosť vybavenia zberového vozidla vážiacim systémom. Podnikatelia prostredníctvom Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) a ZOVP vyčítali ministerstvu životného prostredia, že vôbec nezohľadnilo finančnú záťaž. “Na Slovensku je v prevádzke niekoľko tisíc takýchto vozidiel, takže finančné dopady na podnikateľov v oblasti odpadového hospodárstva budú enormné. Naviac, na niektoré staršie typy áut sa vážiaci systém domontovať nedá,” uviedlo v stanovisku APOH i ZOVP v rámci pripomienkového konania k návrhu. Súčasné vozidlá nie je v mnohých prípadoch možné z technického hľadiska vybaviť vážiacim systémom. “Zavedenie týchto technických opatrení vyžaduje značný čas a finančné prostriedky, ktorých vykrytie nie je zabezpečené a v konečnom dôsledku by znamenalo navýšenie poplatku za komunálny odpad,”.

Zvýhodnení výrobcovia ekologických výrobkov
Novela stanovuje ciele recyklácie pre komunálny odpad, a to do roku 2030 triediť a recyklovať 60 % a do roku 2035 – 65 % odpadov z celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu. Novela má podľa ministerstva tiež zvýhodniť výrobcov environmentálne priaznivejších výrobkov. Zavádza sa ekomodulácia, kolektívne organizácie združujúce výrobcov tak budú musieť zohľadniť vo svojich cenníkoch recyklovateľnosť, trvanlivosť či možnosti opätovného použitia výrobku. „V praxi to znamená, že výrobca, ktorého výrobok alebo obal je ľahšie recyklovateľný, bude niesť nižšie náklady ako výrobca, ktorého výrobok je ťažko recyklovateľný,“ vysvetľuje envirorezort. Opatrenie má nepriamo motivovať výrobcov, aby hľadali alternatívy a napr. v prípadoch, kde to nie je potrebné, upustili od zložených – kompozitných obalov, alebo nepoužívali viacero druhov obalov na jeden výrobok a podobne.

 

zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP