Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Jarný snem ZOVP 2019

25.06.2019 9:24:18  vytlačiť  

Opäť máme za sebou ďalší celoslovenský snem Združenia Organizácií Verejných Prác Slovenskej republiky (ZOVP SR), ktorý sa pravidelne organizuje počas roka na jar i na jeseň. Tohtoročný jarný snem sa konal v treťom májovom týždni v krásnom podtatranskom prostredí Nového Smokovca v hoteli Atrium pod záštitou Košického samosprávneho kraja. Generálni partneri snemu boli spoločnosti Slovanet, a.s. a BKS-Leasing. s.r.o.

Tohtoročný jarný celoslovenský snem ZOVP sa odohral v nádhernom prostredí Nového Smokovca od 22. do 24. mája. Počas troch dní bolo na programe naozaj veľa udalostí, medzi najdôležitejšie patrili podpísanie memoranda, hodnoteniu činnosti združenia či výstava komunálnej techniky. Snem sa však nenesie iba v pracovnom duchu. Dôležité je aj vzájomné poznávanie členov združenia a následné priateľské rozhovory i cenné rady.  Na tohtoročnom sneme sa zúčastnilo 170 osôb, z toho zástupcov zo 45-tich členských organizácií.

V úvode kongresu si prítomní krátkym videom pripomenuli konanie pamätného prvého spoločného česko - slovenského kongresu združení ZOVP a SKS , ktorý sa konal v Ostrave v októbri minulého roka pri príležitosti 100. výročia vzniku československej republiky. Ešte pred úvodnými príhovormi podpredsedu Košického samosprávneho kraja a prezidentov partnerských  združení, si účastníci snemu minútou ticha uctili pamiatku kolegov, ktorí v minulom roku náhle opustili rady ZOVP (p. Miloslav Kuba, Ing. Jaroslav Možička a p. Jozef Kondek).

„V oficiálnej časti snemu podpísali prezidenti združení, a to konkrétne SKS z Českej republiky, KFDZOM z Poľska, MAKE z Maďarska a ZOVP zo Slovenska, Memorandum o vzájomnej spolupráci partnerských združení. Memorandum  je prejavom slobodnej vôle zúčastnených strán memoranda a vypovedá o ich vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní spoločných projektov. Partnerstvo, ktoré je predmetom tohto memoranda je neformálne spojenie strán memoranda vytvorené na účely vzájomnej spolupráce. Zúčastnené strany memoranda sa dohodli na rozvíjaní vzájomnej spolupráce na princípoch vzájomnej dôvery, porozumenia a vzájomného obohacovania sa v oblasti realizácie spoločných projektov a posilnení spolupráce pri poskytovaní informácií pre rozvoj všetkých strán memoranda,“ vraví prezident ZOVP Mgr. Peter Kuba.
V ďalšej časti programu prezident Mgr. Peter Kuba odovzdal pamätné plakety ZOVP pánom Ing. Soliarovi a Ing. Zelinkovi za dlhoročnú prácu v orgánoch ZOVP. „Tak ako pri odovzdávaní plakiet uviedla tajomníčka ZOVP Kristína Priesterová, že k životu okrem smutných chvíľ patria aj tie veselé , tak odovzdala Ing. Pavlovi Heškovi,  „Rad zlatej slzičky“ za nevyčísliteľný prínos v oblasti spestrenia zábavy na akciách a podujatiach združenia. Ocenenie Eko Cumlík si prevzal najmladší odpadár Tomáško Ďuriš za účasť na sneme,“ dopĺňa Mgr. Peter Kuba.
Po krátkej prestávke snem pokračoval pracovnou časťou, ktorá sa venovala hodnoteniu aktivít združenia v minulom roku. Správu o činnosti združenia za minulý rok predniesol Mgr. Peter Kuba, kde okrem iného vyzdvihol jedinečnú spoločnú akciu partnerských združení ZOVP zo Slovenska a SKS z Čiech v Ostrave - spoločný československý kongres pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.
„V priebehu minulého roka sa zástupcovia členských organizácií zúčastnili pracovnej cesty vo Francúzsku za spoluorganizácie  so spoločnosťou ADACOM ako aj na výstave IFAT 2018 v Mníchove. Aj v minulom roku sa pre členov organizovali semináre zamerané na aktuálne témy z oblasti ochrany osobných údajov, dopravy, odpadového hospodárstva, ekonomiky. Členská základňa bola informovaná o aktuálnych zmenách a návrhoch v legislatíve odpadového hospodárstva, ale aj z iných oblastí. Združenie  sa aktívne zapájalo do pripomienkového konania k zmene zákona o poplatkoch za uloženie odpadov,“ informuje Mgr. Peter Kuba.
O výsledku kontroly hospodárenia ZOVP za rok 2018 informoval Ing. Miroslav Prada, predseda revíznej komisie ZOVP a predniesol podrobnú správu. „Tajomníčka združenia Ing. Priesterová oboznámila členskú základňu s hospodárením v roku 2018, návrhom rozpočtu na rok 2019 ako aj s plánom práce  na tento rok, ktorého nosnou časťou bude nielen vzdelávanie, ale aj získavanie poznatkov a výmena skúseností prostredníctvom exkurzií, návštev veľtrhov a výstav s tematikou životného prostredia a budú to aj stretnutia a výmena skúseností s členmi partnerských organizácií,“ dodáva Mgr. Peter Kuba. 

Tohtoročný celoslovenský snem sa niesol aj vo volebnom duchu. Volili sa prezident ZOVP SR a členovia celorepublikovej rady a revíznej komisie na obdobie nasledujúcich štyroch rokov.  Staronový prezident Mgr. Peter Kuba opäť dostal dôveru členov pokračovať vo funkcii prezidenta aj naďalej. Účastníci snemu rovnako schválili i ukončenie členstva pre 2 organizácie ako aj prijatie nových členov v počte 5 organizácii, ktoré sa niekoľkými vetami predstavili. Stav členskej základne k 23. máju je teraz 68 členských organizácií. V závere oficiálnej časti prezident informoval aj o konaní jesenného kongresu ZOVP, ktorý sa odohrá  v Patinciach v termíne od 2. do 4. októbra 2019.

Popoludnie už patrilo samotným vystavovateľom a priateľskej atmosfére. V kongresovej sále sa jednotliví vystavovatelia prezentovali a pokračovalo sa prehliadkou exponátov vystavovateľov a predajcov komunálnej techniky, ktorú nenarušilo ani drobné mrholenie. Celkovo sa predstavilo až 31 vystavovateľov, ktorí priniesli na ukážku svojich komunálnych pomocníkov a samozrejme nechýbali ani horúce novinky.

FOTOGALÉRIA

 

zdroj : PhDr. Ľubica Potocká, Profi Press SK
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP