Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Pozvánka na kongres: Deň odpadového hospodárstva 2018

26.10.2018 12:27:45  vytlačiť  

V poradí 14. ročník medzinárodného kongresu sa uskutoční 21. novembra 2018 v Bratislave.

 

 

Hlavné témy kongresu

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva

 • Európska stratégia pre obehové hospodárstvo a plastový odpad
 • Odpadové hospodárstvo SR
 • Obehové hospodárstvo v Nemecku

Ako ďalej s plastovým odpadom?

 • Potenciál recyklácie plastových obalov
 • Výzvy a záväzky nadnárodnej spoločnosti v oblasti obehového hospodárstva
 • Zodpovednosť pri nakladaní s plastovým odpadom na miestnej úrovni

Slovenské odpadové hospodárstvo

 • Zber komunálnych a priemyselných odpadov v podmienkach SR
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov - v období rokov 2016-2018
 • ZMOS – súčasný stav komunálneho odpadového hospodárstva

Program
(Zmena programu vyhradená!)

8.30 Registrácia
9.00 Oficiálne otvorenie 14. ročníka kongresu Deň odpadového hospodárstva
Moderuje: Peter Zemaník

I. blok | Európske a národné politiky odpadového hospodárstva
9.15 - 10.35

 • Európska stratégia pre obehové hospodárstvo a plastový odpad - Hugo-Maria Schally / DG Environment (EU), oddelenie udržateľnej výroby, výrobkov a spotreby, Predstavenie nových cieľov obehového hospodárstva EÚ v horizonte roku 2030
 • Odpadové hospodárstvo SR - Peter Šimurka / Ministerstvo životného prostredia SR (SK), Informácia o aktuálnom stave a zámeroch rezortu životného prostredia pre oblasť odpadového hospodárstva Slovenskej republiky
 • Obehové hospodárstvo v Nemecku - Fritz Flanderka / Reclay Group GmbH (DE), Informácia o uplatňovaní obehového hospodárstva v jednej z ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta na príklade nového nemeckého zákona o obaloch
 • Diskusia

II. blok | Ako ďalej s plastovým odpadom?
11.10 - 12.35

 • Potenciál recyklácie plastových obalov - Manuel Ramos / Reclay Group (EN),
 • Výzvy a záväzky nadnárodnej spoločnosti v oblasti obehového hospodárstva - Franz Speer / environmentálny poradca (DE), Uplatňovanie európskej stratégie obehového hospodárstva na príklade spoločnosti Henkel
 • Plast náš každodenný a naša zodpovednosť pri nakladaní s plastovým odpadom - Petra Cséfalvayová, Ivana Malešová / Inštitút cirkulárnej ekonomiky (SK), Prečo je tak dôležitý efektívny systém na lokálnej úrovni? Nakladanie s plastovým odpadom na lokálnej úrovni, popis systému a definícia najdôležitejších výziev, štatistiky a analýzy
 • Informácia o recyklácii plastov v Rakúsku - Christian Strasser / PET to PET Recycling Österreich GmbH (DE)
 • Diskusia

13.30 - 14.30    Slávnostné vyhlásenie Cien odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2018 (13. ročník)

Prestávka na obed

III. blok | Nakladanie s odpadmi v SR
14.00 - 15.00

 • Zber komunálnych a priemyselných odpadov v podmienkach SR - Štefan Sklenár / ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. (SK), Postavenie zberovej spoločnosti v systéme nakladanie s odpadmi a jej reálne pôsobenie v podmienkach samostatného trhu. Definovanie bariér a návrhy na zlepšenie súčasného stavu.
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov - v období rokov 2016-2018 - Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.(SK), Peter Valent, Združenie Envidom, prúd elektrických a elektronických zariadení, Skúsenosti OZV s uplatňovaním princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v sledovanom období. Vplyv legislatívy na uplatňovanie a ďalší vývoj rozšírenej zodpovednosti výrobcov v SR
 • ZMOS – súčasný stav komunálneho odpadového hospodárstva - Jozef Turčány | Združenie miest a obcí Slovenska (SK), Hodnotenie odpadového hospodárstva SR z pohľadu samosprávy SR. Pohľad na prax, uplatňovanie legislatívy a vyskytujúce sa problémy
 • Diskusia   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP