Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Dôležité zmeny na Elektronickom trhovisku.

06.11.2015 7:42:25  vytlačiť  

od 1. novembra 2015 nastali na Elektronickom trhovisku dôležité zmeny. Popri nových funkcionalitách dochádza k podstatnej zmene obchodných podmienok OPET.
Zmena OPET súvisí s účinnosťou novely zákona č. 252/2015 Z. z., ktorým sa zavádza ako inštitút definícia konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní.

So zavedením pojmu „konečný užívateľ výhod“ sa zavádza povinnosť uzatvárať zmluvy, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania, výhradne s uchádzačmi so známou majetkovou štruktúrou.
V súlade s novým OPET to znamená, že počnúc 1. decembrom 2015, ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v Registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, zmluva nenadobudne účinnosť vôbec.

Úrad pre verejné obstarávanie vykoná zápis do tohto registra na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Predpokladom na zápis do Registra konečných užívateľov výhod je doručenie žiadosti o zápis do tohto registra spolu s dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, čestným vyhlásením podľa § 134b ods. 2 písm. b) a čestným vyhlásením podľa § 134b ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Podmienky pre zápis.

Prečítajte si nový OPET.
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP