Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

pondelok, 22.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

ZOVP SR a HANES Slovakia vo Švajčiarsku.

05.05.2015 9:31:49  vytlačiť  

Združenie organizácií verejných prác Slovenska (ZOVP SR) má dlhodobo vo svojom poslaní aj rozširovanie poznatkov, vzdelávanie svojich členov vo všetkých svojich oblastiach. No a čo môže byť zaujímavejšie ako vidieť fungujúci systém technických služieb v celom rozsahu priamo na vlastné oči.  A preto na mesiac apríl, konkrétne od 14. do 16.4.2015, sa Celoslovenská rada ZOVP rozhodla pripraviť svojim členom pracovnú cestu do švajčiarskeho Zürichu. Cieľom bolo navštíviť spoločnosť Entsorgung and Recycling (ERZ) Zürich vykonávajúcu pre mesto Zürich činnosti technických služieb tak ako ich poznáme aj my v našich podmienkach a ďalej aj starostlivosť o čistú a znečistenú vodu, prevádzku spaľovne komunálneho odpadu, prevádzkovanie niekoľkých zberných dvorov a to všetko priamo v centre veľkomesta.

Pracovnej cesty sa zúčastnilo 17 členských organizácií s celkovým počtom 31 účastníkov. Účastníci pracovnej cesty sa priamo v prevádzke oboznamovali s tým, ako je prevádzkovaná spaľovňa komunálneho odpadu s ročnou kapacitou spaľovania takmer 200 tis ton odpadu, ako je možné vyrábať z „komunálu“ elektrickú energiu, a vzniknuté teplo používať na vykurovanie domácnosti, ako je možné v objekte spaľovne súbežne preberať objemný odpad od producentov z celého kantónu, prostredníctvom technických opatrení dodržiavať prísne normy pre vypúšťanie emisií do ovzdušia a to v podmienkach doslova ukážkovej čistoty, poriadku a švajčiarskej precíznosti. Zaujímavá bola návšteva jedného zo stredísk vykonávajúcich čistenie mesta, zimnú údržbu a preberanie veľko-objemného odpadu od obyvateľov. Technické, strojné a personálne vybavenie strediska bolo na vysokej úrovni, ktoré môžeme v tom najlepšom zmysle našim švajčiarskym kolegom iba závidieť, no treba jedným dychom podotknúť, že náročnosť na kvalitu a včasnosť vykonanej práce zo strany radnice je veľmi vysoká. Nasledujúci deň pracovnej cesty bol venovaný prehliadke materského  závodu Bucher s viac ako dvesto ročnou tradíciou strojárenskej výroby. Z výrobných pásov divízie komunálnej techniky aktuálne vychádza šesť typov zametačov pre komunálny sektor. Zastúpenie spoločnosti Bucher v Česku a na Slovensku vykonáva spoločnosť HANES s.r.o., ktorá aj organizačne zabezpečovala pracovnú cestu. Všetci účastníci aj touto cestou vyjadrujú jedno veľké ďakujeme za „švajčiarsku“ organizáciu pracovnej cesty  pracovníkmi  spoločnosti HANES Slovakia s.r.o.


Ing. Litva,
Viceprezident ZOVP SR

FOTOGALÉRIA
 
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP