Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Od 1. septembra budú vydávať aj zvláštne evidenčné čísla.

26.08.2013 11:51:02  vytlačiť  

Od 1. septembra 2013 už bude možné prideliť zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C vozidlám, ktoré nie sú schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú používané na poľnohospodárske práce alebo lesné a stavebné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.

Prevádzkovateľ vozidla doposiaľ nesmel v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré nebolo schválené na premávku na pozemných komunikáciách. Čiže také vozidlo, ktoré nemalo osvedčenie o evidencii časť I a II, ani technické osvedčenie vozidla. Ministerstvo vnútra SR intenzívne participovalo na tom, aby bolo možné v maximálnej miere vyjsť v ústrety prevádzkovateľom aj takýchto strojov tak, aby boli spokojní, avšak za podmienok dodržania dopravno-bezpečnostných požiadaviek.

Od 1. septembra bude možné požiadať dopravný inšpektorát o zaevidovanie takéhoto vozidla. K tomu je však potrebné predložiť žiadosť s týmito údajmi:

  1. meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  2. názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,
  3. základné technické údaje vozidla, a to :
    - značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
    - dĺžku, šírku a výšku vozidla,
  4. fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
  5. odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,
  6. dátum a podpis žiadateľa.

Dopravný inšpektorát následne vozidlo zaeviduje a pridelí mu zvláštne evidenčné číslo, ktoré môže byť pridelené najviac na tri kalendárne roky a vydá mu osvedčenie. Žiadosť podlieha správnemu poplatku za jeden kus tabuľky s evidenčným číslom vo výške 33 eur.

Takéto vozidlo bude možné používať na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách za nezníženej viditeľnosti. Ak by občan potreboval vozidlo používať aj na iných cestách, musí požiadať dopravný inšpektorát o povolenie výnimky, ktorej vydanie je už bezplatné.

odkaz na zákon : Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (pdf)
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP