Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Zmeny v zákonoch a vyhláškach o cestnej premávke.

12.08.2013 13:23:25  vytlačiť  

Drobné vozidlá

ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
+ novelizuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Obyvatelia Slovenskej republiky potrebujú niekedy použiť na drobné poľnohospodárske a lesné práce vozidlá, ktoré nie sú oficiálne schválené na prevádzku v cestnej premávke a z rôznych dôvodov ani byť schválené nemôžu. Zavádza sa preto umožniť im ich legálne používanie aj na cestách za podmienky, že budú mať vydané zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C. Zvláštne evidenčné číslo na tento účel však umožní používanie vozidiel iba na cestách III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách, a to za nezníženej viditeľnosti. Na ostatných cestách alebo za zníženej viditeľnosti budú môcť byť používané takéto vozidlá len na základe výnimky, ktorá sa bude udeľovať na vymedzený čas a konkrétnu trasu vozidla.
Novela zákona obsahuje aj stručnú novelu zákona o správnych poplatkoch, v ktorej sa oslobodzuje od poplatku udelenie výnimky, ktorá umožní používanie vyššie uvedených vozidiel na cestách I. a II. triedy alebo za zníženej viditeľnosti, čo znamená, že vlastníci týchto vozidiel budú podliehať iba poplatku za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C.
Súčasne sa predžuje čas, na ktorý sa vydáva tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C vozidlám používaným na poľnohospodárske alebo lesné účely, z jedného roka na tri roky

Účinnosť: 01.09.2013, text novely

 

Skúšky odbornej spôsobilosti

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Účelom novely vyhlášky je vykonanie zmien v podmienkach určovania skúšobných komisií pri skúškach z odbornej spôsobilosti, zníženie počtu skúšok v prípade pracovísk typu B a C pri emisných kontrolách, vykonávajú sa zmeny v technologickom vybavení pracoviska kontroly originality, v súvislosti so zavedením monitorovacích záznamových zariadení sa upresňuje začiatok vykonania technickej kontroly, zavádza sa externá kamera pre možnosť vykonávania kontroly mimo kontrolnej linky u vozidiel, ktoré by sa vzhľadom na rozmer nezmestili na pracovisko a vykonávajú sa ďalšie úpravy na základe aplikačnej praxe.

Účinnosť: 01.05.2013, text novely

 

Oprávnenie držiteľov vodičského oprávnenia skupiny B zároveň viesť aj motorové vozidlá podskupiny A1

ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Cieľom novej právnej úpravy je dosiahnuť, aby držitelia vodičského oprávnenia skupiny B, teda zjednodušene povedané na osobné autá, mohli zároveň viesť aj motorové vozidlá podskupiny A1, teda opäť zjednodušene povedané - ľahké motocykle s kubatúrou do 125 cm3. Dnešná právna úprava to automaticky povoľuje len pre skupinu AM a podskupinu B1, teda opäť zjednodušene povedané, pre ľahké motorové vozidlá (motocykle) s kubatúrou do 50 cm3.
Vedenie motorových vozidiel skupiny A1 s automatickou prevodovkou na základe vodičského oprávnenia skupiny B je však podmienené uplynutím dvoch rokov od jeho udelenia.
Tým, že vodičské oprávnenie skupiny B je možné získať až od určitého veku života, kedy sa už predpokladá určitá osobnostná vyspelosť, ale aj zručnosť a znalosť dopravných predpisov, je zabezpečené, že na uvedených druhoch motocyklov nebudú jazdiť vodiči príliš mladí, neskúsení a pod. Naopak, týmto opatrením sa docieli to, že v prípade, že  oprávnený vodič automobilu sa rozhodne uprednostniť tento druh prepravy, je mu to umožnené bez zbytočných administratívnych či finančných nákladov. 

Účinnosť: 01.05.2013, text novely

 
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP