Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Ministerstvo chce zmeniť vyhlášku o autorizácii. Dotkne sa viacerých prevádzok v odpadovom hospodárstve.

23.01.2013 10:55:33  vytlačiť  

Ministerstvo životného prostredia začiatkom tohto týždňa zverejnilo návrh novely vyhlášky č. 126/2004 o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb. Vyhláška mení podmienky pre podnikanie viacerých prevádzok. Prinášame exkluzívny prehľad zmien.

Vyhláška upravuje požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v sektore použitých batérií a akumulátorov, odpadových olejov, starých vozidiel a elektroodpadu. Navrhované zmeny by mali začať platiť už od marca tohto roku.

Povinnosti pre nových spracovateľov elektroodpadu.

Od marca by mali pribudnúť nové povinnosti spracovateľom odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Napríklad spracovateľ elektroodpadu, ktorý bude chcieť začať využívať technológiu, ktorá u nás ešte nebola zavedená, bude musieť preukázať, že táto nová technológia zabezpečí rovnakú, alebo lepšiu ochranu životného prostredia, ako už používané technológie.Spracovateľom elektroodpadov taktiež pribudne povinnosť zabezpečiť, aby skladové priestory určené na skladovanie elektroodpadu boli členené na ustanovené skupiny. Okrem toho technológia, ktorú budú chcieť použiť pri spracovaní elektroodpadu, bude musieť byť prevádzkovo odskúšaná.

Odborný posudok bude potrebný pri viacerých rozhodnutiach

Odborný posudok o vplyve navrhovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie bude po novelizácii vyhlášky potrebný aj na preukázanie energetickej účinnosti spaľovne odpadov, ktorá spaľuje komunálne odpady činnosťou zhodnocovania odpadov R1 alebo na vydanie súhlasu na prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti. Okrem toho môže rezort životného prostredia vyžadovať predloženie odborného posudku aj v prípade, ak niekto požiada o povolenie na cezhraničný pohyb nebezpečného odpadu alebo o vydanie súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie odpadu.

Obmedzenia cezhraničnej prepravy

Novelizácia vyhlášky rieši aj otázku povolenia na cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do SR resp. na dovoz odpadov z iného ako členského štátu do SR za účelom jeho zhodnotenia činnosťami R1,R3 alebo R10. Aj v tomto prípade bude môcť MŽP podmieniť udelenie takéhoto povolenia predložením odborného posudku.

Medzirezortné pripomienkové konanie predmetného návrhu novely vyhlášky potrvá do začiatku februára. 

Pokračovanie článku nájdete na www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP