Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Školenie referentov a dispečerov dopravy

08.11.2012 13:29:41  vytlačiť  

Na jesennom sneme v Demänovskej doline sme avizovali predsavzatie Rady združenia venovať viac priestoru vzdelávaniu a poriadaniu odborných seminárov na aktuálne témy pod dohľadom odborných sekcií združenia.

Od predsavzatia bol tentoraz k realizácii iba krok. Sekcia dopravy a zimnej údržby zorganizovala v druhej polovici októbra 2012 v malebnom zákutí prírody Ľubovnianskych kúpeľov v hoteli Sorea,  úspešné  školenie pre vedúcich, referentov a dispečerov  dopravy pôsobiacich v komunálnej sfére. Výkonní pracovníci, ktorí sa tu zišli, dostali presné, adresné a aktuálne informácie z oblasti dopravy a starostlivosti o vozový park, ktorých vzhľadom na časté zmeny a komplikovanosť legislatívy nikdy nie je dosť.

Prvý blok prednášok sa zameral na novelu zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a zákonu č. 8/2009 Z.z. o pravidlách cestnej premávky  a ich dopad na prevádzkovanie komunálnej techniky. V rámci tohto bloku sa veľký časový priestor venoval povinnostiam prevádzkovateľa vozidla a povinnostiam vodiča pri preprave nákladu. Zo strany školiacich sa pracovníkov bol záujem najmä o povinné zaevidovanie vozidiel ako sú traktory, samohybné pracovné stroje a iné mechanizmy, ktoré doteraz zaevidované neboli a ak sa majú prevádzkovať v cestnej premávke po 1. januári 2013, táto povinnosť im vzniká.

Druhý blok prednášok sa zaoberal zákonom č. 124/2006 o bezpečnosti pri práci a jeho špecifikám v podmienkach komunálnej sféry a rovnako i vyhláške č. 462/2007 o organizovaní pracovného času v doprave. Veľmi aktuálnou a diskutovanou témou sa stala blížiaca sa zimná údržba komunikácií miest a obcí, ktorú členské organizácie aktívne vykonávajú. Tu sa zdôraznilo, ako je potrebné dodržiavať maximálny denný a týždenný  pracovný čas, zostaviť plán smennosti  zimnej údržby,  pred jej začiatkom vykonať patričné školenie a oboznámiť zamestnancov s pracovnými postupmi pri tejto činnosti .

Na školiteľa, Ing. Fulajtára zo spoločnosti JF s.r.o., mali účastníci školenia počas diskusie ale aj počas prestávok množstvo otázok, či už k novele zákona 725/2004, k splnomocneniu na vedenie vozidiel v zahraničí, ku  kvalifikačným kartám vodičov, k vykonaniu skúšky na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy, k povinnému reflexnému označeniu nákladných vozidiel a mnohým ďalším témam, ktoré sú často jasné iba špecialistom na legislatívu. Vedúci pracovník s množstvom každodenných povinností potrebuje práve takýto typ vzdelávania, aby dokázal prijať rýchlo a správne potrebné rozhodnutia.

Počas školenia sa krátko prezentovali svojimi servisnými a opravárenskými činnosťami spoločnosti REDOX s.r.o., KOBIT SK s.r.o. a  PASS Zábřeh na Morave. Zástupca spoločnosti Datacar s.r.o. predstavil technológie GPS v oblasti sledovania prevádzky firemnej flotily automobilov, ktoré sú veľmi dobrým pomocníkom pri sledovaní a zvyšovaní efektivity.

Atmosféra školenia sa niesla v odbornom, ale zároveň v praktickom duchu, pretože komunikovali a vymieňali si skúseností ľudia, ktorí dennodenne musia riešiť legislatívne a technické problémy v praxi tak, aby zabezpečili výjazd vozidiel a mechanizmov za denným výkonom prác a služieb v mestách a obciach.

Po ukončení prednášok ešte účastníci školenia po dlhý čas zotrvali v atmosfére družnej debaty a výmeny skúseností a návodov čo a ako robiť, prípadne ako postupovať pri mnohých zložitých situáciách, s ktorými sa stretli, alebo ešte len stretnú a budú ich musieť vyriešiť. Všetci účastníci sa záverom zhodli na tom, že odchádzajú obohatení o nové vedomosti a o nové priateľstvá, ale rovnako vyjadrili i presvedčenie, že o rok bude zasa dostatok tém na otázky odborníkom a na bohatú diskusiu.

Informovanie o aktuálnej legislatíve a z nej vyplývajúcich povinností bude rozhodne v budúcnosti výrazným spôsobom nápomocné účastníkom školenia pri ich práci na úžitok celej spoločnosti. V závere školenia garant sekcie dopravy a zimnej údržby  ZOVP Ing. Priesterová právom nazvala vedúcich dopravy a referentov dopravy chrbticou spoločností združenia. V dnešnej zložitej dobe sa iba vďaka ich kvalitnej práci a zodpovednému prístupu k príprave vozidiel a mechanizmov dajú bez problémov vykonávať práce a služby pre viac ako 2 milióny obyvateľov, vo vyše 200 mestách a obciach Slovenskej republiky, kde pôsobia členské organizácie Združenia organizácií verejných prác.

autor : Oto Habán
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP