Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Jesenný snem ZOVP SR v Demänovskej doline.

17.10.2012 12:37:18  vytlačiť  

Združenie organizácií verejných prác sa zišlo na svojom tohoročnom jesennom sneme v tichom a inšpiratívnom prostredí Demänovskej doliny, v hoteli Repiská. Počasie síce poznamenal prechádzajúci studený front, atmosféra snemu však bola príjemná a tvorivá. Nechýbali ani významní výrobcovia a predajcovia komunálnej techniky, ktorí prišli predstaviť svoje novinky, alebo pripomenúť osvedčenú techniku, prípadne ponúknuť zástupcom komunálnych podnikov, slúžiacich obyvateľom vyše 200 miest a obcí na Slovensku najvýhodnejšie technológie pre čisté a upravené sídla.
   Snem otvoril viceprezident Ing. Blažej Litva, ktorý snemom účastníkov sprevádzal. Spolu s prezidentom združenia, Mgr. Petrom Kubom v úvode poďakovali za vykonanú prácu odchádzajúcemu dlhoročnému tajomníkovi, Ing. Jánovi Lehotayovi. V nasledujúcej správe o činnosti ZOVP prezident konštatoval, že členská základňa, majúca 64 členov je stabilizovaná a predpokladá sa príchod ďalších členov, pracujúcich v oblasti verejnoprospešných prác. Združenie bolo registrované na portáli právnych predpisov ako právny subjekt, vďaka čomu môže vstupovať účinne i do tvorby legislatívy. Túto možnosť využili na spoločnom stretnutí s predsedom výboru NR SR pre životné prostredie Mikulášom Hubom, ale i pripomienkovaním tvoriacej sa legislatívy.

Pokračuje i spolupráca s českým združením, kde sa plánuje v budúcom roku spoločný snem na Seneckých jazerách kam je pozvaná i  sesterská organizácia APWA z USA. Po krátkom bilancovaní uplynulého obdobia sa Mgr. Peter Kuba venoval budúcnosti združenia, pričom zdôraznil potrebu aktivizácie odborných sekcií, ktorá už sľubne naštartovala poriadaním odborných seminárov na najpálčivejšie témy. Pre členov pripravili odborný seminár k zmenám v Cestnom zákone a k aktuálnym zmenám dotýkajúcim sa ekonomiky tohto typu podnikov.V budúcom roku sa predpokladá posilnenie vzdelávacej činnosti a vytvorenie odborných tímov pre sekcie.  Tým by sa naplnilo predsavzatie združenia kvalitnejšie a širšie informovať a vzdelávať v budúcom roku členskú základňu o aktuálnych legislatívnych zmenách i nových odborných poznatkoch ohľadne jednotlivých komunálnych činností.

Bohatý plán činnosti na budúci rok  okrem odborných podujatí obsahuje i pracovné cesty  ako návšteva odborných výstav, či snemov zahraničných odborných profesných združení. Samozrejme, ZOVP žije i spoločensky a tak sa pripravuje na Ples odpadárov v Bratislave a pre svojich členov pripraví i športové akcie, na ktorých sa v neformálnej atmosfére vyrieši i mnoho odborných problémov. V rámci diskusie pripomenul Ing. Tomáš Gaboň úspešnú účasť Združenia organizácii verejných prác na pripomienkovom konaní k príprave nového zákona o odpadoch, kedy boli viaceré pripomienky aj zapracované.

   Po ukončení rokovania snemu rozhovory pokračovali v neformálnej atmosfére tak v priestoroch hotela, ako aj v stane, ktorý už tradične pripravili vystavovatelia techniky ako priestor pre odborné, i priateľské rozhovory účastníkov firiem i hostí. Snem Združenia potvrdil nielen význam tejto profesnej organizácie, ale i to, že svojou prácou pokračuje v úsilí byť pre svojich členov a celú komunálnu sféru dôležitou a mienkotvornou organizáciou.

 

Oto Habán
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP