Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Prijaté východiská pre zabezpečenie systému zberu, zhodnotenia a spracovania odpadov

20.12.2010 9:50:07  vytlačiť  

Celoslovenská rada, vzhľadom na programové vyhlásenie vlády analyzovať opodstatnenosť Recyklačného fondu, čoraz častejšej medializácii o neopodstatnenosti Recyklačného fondu, zvýšenej aktivity kolektívnych systémov priamo u členských organizácií a rokovaním so zástupcami oprávnenej organizácie ENVI PAK, a.s., obhajujúc záujmy a oprávnené nároky členských organizácií, prijala východiská a bude sa zasadzovať o vytvorenie zákonom zriadeného jednotného systému zberu, zhodnotenia a spracovania určených druhov odpadov, ktorý zabezpečení, aby:
- každá povinná osoba bez výnimky platila príspevok do jednotného systému za celé množstvo vyprodukovaných výrobkov alebo materiálov a výrobkov a tovarov umiestňovaných na trh v SR
- boli stanovené kompetencie, pravidlá a postihy za neplatenie povinných príspevkov
- čerpanie prostriedkov z jednotného systému bolo transparentné a obligatórne dané na základe stanovených kritérií za vyseparované komodity
- výška príspevku za vyseparované komodity kryla náklady na jeho zber, separáciu a distribúciu k spracovateľom
- investície boli vo väčšej miere poskytované na podporu separovaného zberu
- príspevky boli poskytované na všetky vyseparované komodity
- hospodárenie jednotného systému podliehalo verejnej kontrole, boli zverejňované záverečné správy o hospodárení samotného systému, bolo adresne zverejňované použitie príspevkov za vyseparované komodity a poskytnuté finančné prostriedky na investície.   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP