Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

RECYKLÁCIA ODPADOV 2010 - medzinárodná konferencia

30.03.2010 7:33:58  vytlačiť  

Oboznámiť širokú odbornú verejnosť s novinkami v oblasti odpadového hospodárstva. Nakoľko do konca roka 2010 musí Slovenská republika implementovať novú rámcovú smernicu o odpadoch, jedným z cieľov konferencie je poskytnúť informácie o stave pripravenosti na implementáciu smernice a skúsenosti iných krajín pri tomto procese. Aktuálne informácie sú pripravené aj v oblasti zberu, spracovania a zhodnocovania batérií, akumulátorov a tiež informácie ako nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom.

Konferencia je určená povinným osobám v zmysle zákona o odpadoch, pracovníkom miestnej správy a samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom špecializovanej štátnej správy.

 

Termín: 21. apríl 2010

Miesto konania: DOPRASTAV Services s.r.o., Košická ul. 52, Bratislava

Členovia prípravného výboru konferencie:
Ing. Peter GALLOVIČ, ETIAM a.s., Bratislava
JUDr. Božena GAŠPARÍKOVÁ, CSc., ETIAM a.s., Bratislava
RNDr. Pavol KLUCHO, Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
Ing. Jiří MIKULENKA, SLOVMAS a.s., Bratislava
Ing. Ivan TIRPÁK, Recyklačný fond

POZVÁNKA A PRIHLÁŠKA   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP