Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 23.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

V Senici tri veľké investície na zhodnocovanie odpadov

29.03.2010 10:59:49  vytlačiť  

S projektmi na zhodnocovanie odpadov v priemyselnom parku v Senici sa „roztrhlo vrece". Tri nové prevádzky by mali Senici priniesť investície vo výške presahujúcej 32 mil. EUR. Najvýznamnejšou investíciou je závod na zhodnocovanie pneumatík. Ďalšou významnou investíciou je stredisko zhodnocovania plastov. Závod na zhodnotenie textílií, ktorý je treťou investíciou, je v slovenských podmienkach prvým podobným špecializovaným podnikom.

Zhodnocovanie textílií a použitého šatstva

Spoločnosti SK-TEX s.r.o. plánuje vybudovať v Senici závod na výrobu zvukovej a tepelnej izolácie.Produkty by mali byť vyrábané zo spracovania odpadov z textilu a použitého šatstva. Technológia predpokladá využitie výhradne nie nebezpečných odpadov textilnej povahy. Väčšinovým výstupom zo zhodnotenia bude vláknina (88%), ktorú bude možné využiť na výrobu zmesových netkaných štruktúr predovšetkým pre stavebníctvo a automobilový priemysel. Investor predpokladá využitie i ostatných produktov separácie na obchodovateľné položky. Kapacita by mala dosiahnuť 7000 t spracovaných odpadov ročne. Nový podnik by mal zamestnať 22 ľudí. Náklady na výstavbu by mali dosiahnuť 3 mil. eur.

Zhodnocovanie pneumatík

Ďalším projektom pre Senicu je závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou, ktorý predkladá bardejovská spoločnosť KFŠ - DELTA. Odpadom, ktorý bude zhodnocovaný, sú opotrebované pneumatiky, zaradené v kategórii ostatné odpady. Výstupným produktom technológie budú pyrolýzny uhlík, pyrolýzny olej, pyrolýzny plyn a podružne oceľový kord, ktoré budú určené k distribúcii pre ďalšie odvetvia priemyslu. Spracovaním bude vznikať pyrolýzny plyn, ktorý má byť využitý na výrobu tepla a elektrickej energie. Projekt je mimoriadne náročnou investíciou, ktorá by mala dosiahnuť 20 mil. eur. Po spustení prevádzky by mal vytvoriť 111 pracovných miest.

Zhodnocovanie plastov

Tretím významným projektom je výstavba strediska na zhodnocovanie plastov, teda vybudovanie zariadenia na recykláciu plastového odpadu s kapacitou 12 tisíc ton odpadu ročne. S projektom prichádza mestský úrad Senica. Technológia využíva metódu katalytickej depolymerizácie na komponent tekutých palív. Odpadom pri chemickom procese depolymerizácie je kamenno-hlinitá drť, ktorá sa dá použiť v stavebnom priemysle ako klasická štrkodrva pre podsyp ciest a chodníkov. Výsledný produkt je ropný derivát uhľovodík - ĽVO, ktorý je určený na ďalšie spracovanie. Pri predpokladanej účinnosti 92-98% by tak podnik mal vyprodukovať 11 ton ĽVO ročne. Vzniknutý ropný derivát je tmavočierna tekutina podobná rope. Celkové náklady investície sú odhadnuté na 9,5 mil. eur.

Autor: Odpady-Portal.sk

 

   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP