Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Ministerstvo zverejnilo návrh novely vyhlášky o elektroodpadoch

23.03.2010 6:49:52  vytlačiť  

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo nový návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení vyhlášky č. 313/2007 Z.z.

Dňa 1. januára 2005 nadobudla účinnosť novela zákona o odpadoch (č. 733/2004 Z. z.), ktorej predmetom bola úprava nakladania s elektrozariadeniami a s elektroodpadom. Jej prijatím sa zabezpečila transpozícia dvoch základných smerníc týkajúcich sa elektrozariadení:
  • smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (v znení smernice 2003/108/ES)
    - tzv. „WEEE smernica“,

  • smernice č. 2002/95/ES o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických elektrozariadeniach
    - tzv. „RoHS smernica“.

Na túto novelu nadväzuje základná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom.

Podľa ministerstva pristúpilo MŽP SR k vypracovaniu nového návrhu vyhlášky na základe formálnych oznámení Európskej komisie, ktorými začala konanie proti Slovenskej republike o porušení zmluvy podľa článku 226 Zmluvy ES z dôvodu neúplnej a nesprávnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES z 8. decembra 2003 (ďalej len „WEEE smernica“) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (ďalej len „RoHS smernica“).

Predkladaný návrh vyhlášky zosúlaďuje technické požiadavky na skladovanie elektroodpadu vrátane dočasného skladovania a na spracovanie elektroodpadu s WEEE smernicou, vymedzuje územné oblasti na účely zabezpečenia dostupnosti zariadení na zber elektroodpadu, upresňuje niektoré ustanovenia podľa požiadaviek z praxe a transponuje Rozhodnutie Komisie (ES) č. 385/2008 z 24. januára 2008, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k RoHS smernici.

Autor: Odpady-Portal.sk   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP