Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Seminár o odpadoch

01.03.2010 14:25:38  vytlačiť  

Združenie organizácií verejných prác SR organizuje seminár o odpadoch v termíne 24. marca 2010 o 10:30, Hotel Sorea Sĺňava, Hlboká 47, Piešťany.
Téma seminára
pripravovaná novelizácia zákona č. 223/2001 Z.z.
1. zákon o odpadoch
* nové definície v zákone
* nakladanie s KO
* tvorba a rozdelenie prostriedkov z Recyklačného fondu
* účelová finančná rezerva na uzavretie a monitoring skládky odpadov

2. zákon o obaloch
* nové definície v zákone
* nakladanie s obalmi
* zálohovanie obalov
* povinnosti povinnej a oprávnenej organizácie

3. čerpanie prostriedkov z fondov

odborný garant : RNDr. Branislav Cimerman, generálny riaditeľ sekcie kvality ŽP, MŽP SR

cena : pre členov ZOVP - 15 €, pre nečlenov - 20 €. Vložné je možné uhradiť bankovým prevodom na č.ú.:11488726/0900 alebo v hotovosti pri prezentácii.

Záväznú prihlášku posielajte na sekretariat@zovp.sk alebo faxom na 032/7790550
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP