Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

od 1.4. 2009 kovový odpad bez DPH

31.03.2009 14:39:32  vytlačiť  

Zákonom číslo 83/2009 Z.z. bol s účinnosťou od 1. apríla 2009 novelizovaný zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý významným spôsobom zmenil ustanovenia o povinnosti platiteľa dane platiť daň pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku.

Podľa nového znenia § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH!

Pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku je povinný platiť daň platiteľ, ktorému je tento tovar dodaný. Na účely tohto zákona sa kovovým odpadom rozumie kovový odpad a šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov.

V tejto súvislosti bol doplnený aj § 71 odst.7 zákona č.222/2004 Z.z. o DPH (Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku)
Ak platiteľ dodá tovar, pri ktorom je povinný platiť daň príjemca tovaru podľa § 69 odst.12, musí vo faktúre uviesť odkaz na § 69 odst.l2 na článok 199 odst.1 písm.d) smernice Rady 2006/112/ES z 28. Novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je tovar dodaný.

DPH režim pri obchode so šrotom teda zjednodušene od 1.4.2009 funguje takto:

1. Firma-platiteľ dane A, pri nákupe šrotu od tuzemského dodávateľa-platiteľa B, nakúpi šrot, pri ktorom dodávateľ A nesmie uplatniť DPH na výstupe, ale uvedie na faktúre poznámku podľa §71 odst.7.
2. Firma B nakúpený šrot zdaní (na výstupe), ale súčasne po splnení zákonom stanovených podmienok si uvedenú výšku dane aj odpočíta. Daňová povinnosť z uvedenej obchodnej operácie je nula.
3. Ak firma B kovový šrot dodá inému (ďalšiemu odberateľovi, opäť nemôže na výstupe uplatniť žiadnu DPH, ale uvedie poznámku podľa § 71 odst.7.

   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP