Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
 

ADRESÁR  


 Technické služby Dolný Kubín, s.r.o.
     
adresa :   Nábrežie Oravy 627/1
psč mesto :   026 01  Dolný Kubín
štatutár  :   Pavol Heško
riaditeľ(kontaktná osoba) :   Ing. Pavol Heško
telefón :   043/5864905
fax :  
mobil :   0905/276085
email :   hesko@tsdk.sk
ičo :   31609911
dič :   2020425473
www :   www.tsdk.sk
typ spoločnosti :   obchodná mestská
zameranie :   služby
     
popis činností :   Činnosť spoločnosti súvisí s udržiavaním mesta a jeho mestských častí, jedná sa o nasledovné služby: čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov, uličných vpustí a miestnych komunikácií, letná a zimná údržba mesta, prevádzka a údržba detských ihrísk, verejného osvetlenia, verejných WC, udržiavanie a budovanie verejnej zelene, odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu a zabezpečovanie separovaného zberu druhotných surovín a údržba cintorínov a Domov smútku. Uvedené služby poskytujeme nielen pre mesto Dolný Kubín, ale aj pre okolité obce a podnikateľské subjekty, prípadne aj pre súkromné osoby.
     
predmet činností :  
  • odpadové hospodárstvo
  • vlastná separačná linka
  • údržba zelene
  • údržba verejného osvetlenia
  • údržba verejných komunikácií
  • správa pohrebiska
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP