Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
 

ADRESÁR  


 Technické služby Brezno
     
adresa :   Rázusova 16
psč mesto :   97701  Brezno
štatutár  :  
riaditeľ(kontaktná osoba) :  
telefón :   0905404562
fax :   -
mobil :   0905404562
email :   lukas.jeremias@tsbrezno.sk
ičo :   00183067
dič :   2021222984
www :   www.tsbrezno.sk
typ spoločnosti :   príspevková
zameranie :   služby
     
popis činností :   verejnoprospešné služby nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle zákona o odpadoch udržiavanie čistoty v meste správa a údržba verejnej zelene správa a údržba verejného osvetlenia správa a údržba mestských verejných WC správa a údržba trhoviska správa a údržba kanalizačných cestných vpustí údržba miestných komunikácií /jarná, letná, jesenná, zimná/ správa verejných priestranstiev údržba pomníkov a pamätníkov správa mestských cintorínov včetne kopania hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania, prvotné úpravy, odvoz prebytočnej zeminy správa a údržba parkovísk v centrálnej mestskej zóne správa a údržba vodných tokov /Breznianský potok, Potoka Banisko, Potoka Besná/ oprava a údržba budov vo vlastníctve mesta oprava a údržba nebytových priestorov vo vlastníctve mesta oprava a údržba obytných domov vo vlastníctve mesta oprava a údržba bytov vo vlastníctve mesta
     
predmet činností :  
  • odpadové hospodárstvo
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP