Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

nedeľa, 21.4. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 
 

ADRESÁR  


 Technické služby mesta Prešov, a.s.
     
adresa :   Bajkalská 33
psč mesto :   080 01  Prešov
štatutár  :   Ing.Milan Toth-predseda predstavenstva, PhDr.Mikul
riaditeľ(kontaktná osoba) :   Ing. Milan Toth
telefón :   051/7711708
fax :   051/7716706
mobil :  
email :   riaditel@tsmp.sk
ičo :   31718914
dič :   2020520656
www :   www.tsmp.sk
typ spoločnosti :   obchodná mestská
zameranie :   služby
     
popis činností :   Nosnou činnosťou spoločnosti je nakladanie s odpadmi vznikajúcimi na území mesta Prešov (Prevádzka OHVÚ). Nakladanie zahŕňa: zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, ktorého likvidáciu skládkovaním zabezpečujú TSmP, a.s. formou zmluvného partnera. Spoločnosť taktiež zabezpečuje separovaný zber odpadov na území mesta, kontajnerovou formou v rámci komplexnej a tzv. vrecovou formou v rámci individuálnej bytovej výstavby. Súčasťou separovaného zberu je aj úprava vyseparovaných komodít pred ich ďalším zhodnotením, príp. zneškodnením v rámci priestorov dotrieďovacej linky spoločnosti. TSmP, a.s. zriadili a v súčasnosti prevádzkujú celkovo dva Zberné dvory (ul. Bajkalská 33, ul. Jesenná 3), v rámci ktorých môžu občania s trvalým pobytom v Meste Prešov bezplatne odovzdať široké spektrum odpadov. V rámci tzv. jarného a jesenného upratovania zabezpečuje spoločnosť pristavovanie VOK-ov = veľkoobjemových kontajnerov a následne zneškodnenie vyzbieraného veľkorozmerného odpadu. Ďalej prevádzka zabezpečuje správu trhovísk, verejných WC, údržbu pieskovísk, lavičiek, detských a športových ihrísk na území mesta. Činnosť ďalších prevádzok spoločnosti je zameraná na správu cintorínov a poskytovanie pohrebných a cintorínskych služieb (Prevádzka PaCS) a správu a obhospodarovanie prenajatých mestských lesov Prešov (Prevádzka ML).
     
predmet činností :  
  • odpadové hospodárstvo
  • vlastná separačná linka
  • správa pohrebiska
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP