Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Návrhy MŽP SR nepodporil nikto z pracovnej skupiny. K Únii miest sa pridávajú ďalšie kritické hlasy

11.11.2022 13:30:40  vytlačiť  

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) plne podporuje vyhlásenie Únie miest Slovenska, v ktorom sa píše, že Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dlhodobo nie je ochotné počúvať argumenty samospráv z praxe a zaoberať sa reálnejšími opatreniami.

Členmi pracovnej skupiny MŽP SR k úprave odpadov sú nasledovné združenia a asociácie:

  • Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH),
  • Únia miest Slovenska (ÚMS),
  • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS),
  • Zväz odpadového priemyslu (ZOP),
  • Združenie organizácií verejných prác (ZOVP),

ktoré predstavujú v podstate 100% „trhu“ miest a obcí a zároveň 100% „trhu“ zberových spoločností. Ani jedno zo združení / asociácií, ktoré sa zúčastnilo stretnutí pracovnej skupiny, nepodporuje návrhy MŽP SR, nakoľko sú časovo nesplniteľné a naviac sú často v rozpore s legislatívou alebo bežnou praxou v odpadovom hospodárstve.

Hrozí patová situácia
Je nepochopiteľné, aby MŽP SR, aj napriek jednotnému stanovisku všetkých zúčastnených strán, stoj čo stoj presadzovalo návrh, ktorý privedie Slovensko na pokraj zrútenia nakladania so zmesovým komunálnym odpadom.

Neviem, či si vôbec predstavitelia MŽP SR uvedomujú, kam svojou tvrdohlavosťou privedú Slovensko a ako znefunkčnia servis v oblasti odpadov pre väčšinu obyvateľov Slovenska.

Skutočne je pre MŽP SR lepšie dostať obyvateľov Slovenska do patovej situácie namiesto toho, aby urobili ústretový krok? Tým by bolo posunutie účinnosti úpravy o dva roky a urýchlenie všetkých schvaľovacích procesov tak, aby úprava bola pre každého rovnaká a v súlade s legislatívou EÚ. Namiesto vymýšľania „parciálnych riešení, ktoré len vnesú chaos do celého procesu“ nakladania so zmesovým komunálnym odpadom.

Projekty stoja na úradoch roky
Medzitým by mal štát vysvetliť Európskej komisii, že to nedáme, lenže nie pre neochotu zúčastnených strán, ale „vďaka“ zdĺhavým procesom schvaľovania projektov.

Veď si treba priznať, jediný problém v implementácií úpravy odpadov je, že projekty stoja na MŽP SR, Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) a okresných úradoch niekoľko rokov. Že bežný proces schválenia projektu trvá tri až päť rokov, čiže nie je možné stihnúť lehotu dva roky, ako si myslí MŽP SR. Že celý proces EIA / IPKZ a stavebného konania je taký komplikovaný a zdĺhavý, že pomaly každý investor zvažuje, či vôbec bude do niečoho investovať.

Temer každý, kto si hovorí „aktivista“ tento proces veľmi intenzívne zneužíva a robí obštrukcie v konaniach s úmyslom „natiahnuť“ proces čo najdlhšie a tým pádom spôsobiť veľké finančné / personálne / technické problémy navrhovateľom projektov.

Všetci zúčastnení argumentujú rovnako
Nikto z reprezentantov združení a asociácií nešíri paniku. Len sa snaží vysvetliť MŽP SR, čo hrozí. Panika však vznikne od 1. januára 2023 pokiaľ si MŽP SR neuvedomí, že spravilo chybu – ak bude trvať na úprave odpadov od 1. januára 2023 a nič neurobí preto, aby sa projekty, ktoré ležia na MŽP SR či iných inštitúciách schválili čo najskôr. Nikto zo zúčastnených nikdy nepovedal, že s úpravou nesúhlasí, len sa snažíme vysvetliť MŽP SR, že dva roky – nie vlastnou vinou – je strašne málo na schválenie projektu a uvedenia zariadenia do prevádzky. Pokiaľ tieto argumenty, ktoré majú všetci zúčastnení rovnaké, MŽP SR nepochopí s nezoberie si k srdcu, nech za to od 1. januára 2023 prevezme politickú zodpovednosť a vysvetlí obyvateľom Slovenska, že od Nového roka bude najlepšie, ak žiadny zmesový komunálny odpad tvoriť nebudú, nakoľko ho nebude mať kto vyniesť. Pretože aj keby niekto odpad vyviesť chcel, nebude mať na to zariadenie, ktoré mu ešte stále neschválilo MŽP SR alebo jeho inštitúcie. Tým pádom by takému subjektu hrozilo, že ak by sa „dotkol“ čo i len jedného kilogramu odpadov, robil by to v rozpore s legislatívou. A to nikto nebude, nakoľko si legislatívu ctíme a riadime sa ňou.

Pozn.: Článok je názorovým príspevkom prezidenta APOHu RNDr. Petra Krasneca, PhD., MBA

 

Zdroj : www.odpady-portal.sk

 
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP