Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Minimálne ceny alebo ekonomicky oprávnené náklady? Ministerstvo vysvetľuje

09.11.2020 8:34:20  vytlačiť  

Poplatky za triedený zber a zhodnotenie odpadov stanovené v návrhu vyhlášky č. 373/2015 Z.z. envirorezort nepovažuje za určenie ceny.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) do 3. novembra 2020 predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov. Návrh vyhlášky zasypalo viac ako 300 pripomienok rôznych subjektov, z toho 240 pripomienok bolo zásadných. Denník Odpady-portal.sk už podrobnejšie informoval o výhradách Protimonopolného úradu SR (PMÚ) aj pripomienkach Slovenského zduženia pre značkové výrobky (SZZV).

V zákone sú ekonomicky oprávnené náklady

Protimonopolný úrad vo svojej pripomienke upozorňuje na rozpor, že kým ministerstvo chce v novelizovanej vyhláške stanoviť sadzby tzv. recyklačnej poplatkov vo forme minimálnej ceny v eurách za tonu (ministerstvo v návrhu vyhlášky pracuje s formuláciou „ceny od“), nedávno schválené znenie zákona o odpadoch so stanovovaním minimálnych cien nepočíta. Hoci pôvodný návrh rezortu počítal so zavedením „minimálnych cien,“ poslaneckým pozmeňovacím návrhom sa ustanovenie v zákone vo finálne zmenilo na „ekonomicky oprávnené náklady.“

Ostatná novela zákona o odpadoch tak v § 59 ods. 1 písm. g) zaviedla pre organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) povinnosť „uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia o odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov najmenej vo výške ekonomicky oprávnených výdavkov ustanovených vykonávacím predpisom.“ Na rezort životného prostredia sme sa preto obrátili s otázkou, či sa návrhom vyhlášky vrátil k svojmu pôvodnému zámeru stanovovať „minimálne ceny“ a akým spôsobom má byť formulácia „cena od“ interpretovaná v praxi.

MŽP: Neurčujeme ceny

„Medzirezortné pripomienkové konanie k vyhláške sa skončilo len 3. novembra. Od 4. novembra MŽP SR vyhodnocuje predmetné pripomienky,“ reagovala Monika Szabó z Odboru komunikácie envirorezortu. Po vyhodnotení pripomienok ministerstvo plánuje v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády realizovať rozporové konania. Tie sa majú týkať práve pripomienok, ktoré ministerstvo zaevidovalo v rámci pripomienkového konania. Ku konkrétnym otázkam, ktoré sa týkajú prebiehajúceho legislatívneho procesu, ministerstvo podľa M. Szabó ministerstvo zaujme stanovisko až po jeho skončení. Ako však v reakcii na naše otázky ďalej uviedla, ministerstvo nepovažuje sadzby poplatkov navrhované vo vyhláške za určenie cien. „Rámcovo ale môžeme potvrdiť, že vyhláška vychádza z reálnych nákladov, ktorých najnižšiu hodnotu odrážajú poplatky,“ podotkla M. Szabó. „Ich definitívna výška môže byť predmetom trhovej súťaže. Poplatok preto nie je určením ceny.“

Zverejnia záznam z konzultácií

Prezidentka Zuzana Čaputová pri podpise novely zákona o odpadov v októbri zdôraznila, že cenová regulácia „môže vyvolať otázniky o hrozbe neprimeraného zásahu do hospodárskej súťaže.“ Vo svojom stanovisku preto envirorezort vyzvala, aby proces stanovovania vyhláškových sadzieb prebehol konsenzuálne a „po dôkladnom vypočutí hlasov všetkých účastníkov systému, vrátane výrobcov, a by nebol preferovaný záujem niektorých aktérov.“ Envirorezort po prijatí novely zákona v NR SR a ešte pred podpisom zákona hlavou štátu zorganizoval diskusiu so zástupcami výrobcov, zberových spoločností, OZV, recyklátorov a ďalších dotknutých subjektov. Konkrétne sadzby tzv. recyklačných poplatkov však na nej nepredstavil. V sprievodnej dokumentácii k návrhu vyhlášky ministerstvo uvádza, že konzultácie k materiálu prebehli s výrobcami následne aj formou videokonferencie 20. októbra. „Zo strany MŽP SR bol predstavený materiál a hlavné dôvody pre jeho vypracovanie. Prekonzultovaný bol primárne návrh zavedenia sadzieb na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pre jednotlivé druhy obalových materiálov,“ uviedlo ministerstvo.

Ako pre Odpady-portal.sk potvrdili viacerí výrobcovia, ministerstvo konkrétne čísla neprezentovalo ani na ďalších diskusiách. Ministerstvo však sľubuje, že priebeh týchto konzultácií po skončení legislatívneho procesu sprístupní verejnosti. „MŽP zverejní záznam z konzultácií, ktoré prebehli pred pripomienkovým konaním,“ uzavrela M. Szabó z odboru komunikácie envirorezortu.

 

Zdroj : www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP