Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

piatok, 12.7. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Zavedenie triedeného zberu kuchynského odpadu

19.10.2020 8:21:00  vytlačiť  

Dňa 15.10.2020 na spoločnej tlačovej konferencii deklaroval minister životného prostredia Ján Budaj s predsedom Únie miest a obcí a primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom, že dospeli k dohode v súvislosti s pálčivou témou triedenia kuchynského odpadu.

Minister Ján Budaj podčiarkol, že momentálne je triedenie nepostačujúce, jednoducho Slovensko dlhé roky nezvláda odpadové hospodárstvo: „Neplníme svoje sľuby, ktoré sme dávali Európskej únii, ani ktoré sme dávali sami sebe. Hovorím o predchádzajúcich vládach, ktoré opakovane sľubovali zavedenie kuchynského odpadu.“

Od prvého januára už nebudú obce oprávnené uplatňovať výnimky z triedenia kuchynského odpadu a bioodpadu. Ministerstvo v tejto súvislosti pripravilo novelu vykonávacieho predpisu. Mestá a obce majú podľa neho povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu od 1.1. 2021 do 30.6. 2021.„Uvedená vyhláška neznamená odklad triedenia biologicky rozložiteľného odpadu, ale ide o ústretový krok pre tie mestá a obce, ktoré už v súčasnosti zabezpečujú triedenie,“ doplnil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Zároveň ministerstvo pripravilo predpis, ktorým sa upravuje mechanizmus prerozdeľovania príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, vďaka čomu budú môcť obce získať príspevok z Environmentálneho fondu a použiť ich priamo na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Ministerstvo bude týmto spôsobom stupňovať finančnú podporu na kompostovanie. Cez Environmentálny fond si teda obce a mestá, ktoré zodpovedne pristúpia k triedeniu bioodpadu, môžu v roku 2021 nárokovať o finančnú podporu na lepšie zvládnutie úlohy. Obce sa už v súčasnosti zapojili do výziev na nákup zberných nádob, kompostérov, manipulačnej techniky na zber bioodpadov, či už v rámci OP KŽP alebo v rámci Environmentálneho fondu. „Doteraz bolo na kompostárne schválených 60 žiadostí v objeme 40 miliónov eur a poslednú dobu ministerstvo rozdalo financie na kompostéry do 179 obcí a 79 združení obcí za celkovú sumu 35, 2 mil. eur,“ zdôraznil minister Budaj. Podľa slov ministra pôjde aj o vybudovanie triediacich liniek.

Ako ďalej povedal, envirorerezort si uvedomuje ťažkosti, na ktoré upozorňovala Únia miest a obcí Slovenska: „Berieme veľmi vážne slová z praxe o tom, aby sme nábeh na triedenie urobili pre mestá a obce tak, aby išlo o reálny nábeh, a aby nezaťažil občanov zvýšenými poplatkami. A preto istý čas bude inšpekcia životného prostredia kontrolovať triedenie kuchynského a bio odpadu s tým, že spočiatku nebude dávať finančné pokuty, len napomenutia.“

Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína, vyslovil presvedčenie, že mestá a obce dokážu systém triedenia zvládnuť. Zároveň podčiarkol: „Dnes mi pán minister jasne vysvetlil, že akékoľvek odklady, súvisiace s účinnosťou zákona, sú aj z hľadiska vzťahov s Európskou úniou nemožné, pretože by prišli sankcie voči Slovenskej republike. Mestá a obce budú mať pol roka priestor na to, aby nabehli do systému.“ „Presadzujem, aby odpadové hospodárstvo sa stalo jedným z cieľov v rámci post Covid- ového pozdvihnutia hospodárstva. Je to výrazne environmentálny cieľ, v ktorom má Slovensko jedno z najväčších deficitov. Naším cieľom je priblížiť sa k obmedzeniu do 50% skládkovania do konca nášho volebného obdobia,“ podčiarkol na záver minister Budaj.
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP