Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Vláda schválila zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu

27.08.2018 8:02:15  vytlačiť  

Minister životného prostredia László Sólymos získal podporu vlády v prípade návrhu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý by mal platiť od 1. januára 2019. Vďaka navrhovanému novému systému bude suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, závisieť od úrovne jeho vytriedenia.

"Cieľom návrhu nového zákona nie je vyberať čo najviac peňazí od obcí na poplatkoch za skládkovanie, ani obce trestať. Cieľom je motivovať obce viac triediť," vysvetlil minister Sólymos s tým, že suma sa bude v nasledujúcich troch rokoch postupne zvyšovať.

Plánované zmeny pocítia predovšetkým obce, v ktorých je miera triedenia odpadu veľmi nízka. Naopak - obce, ktoré poctivo triedia môžu mať v konečnom dôsledku poplatky nižšie ako v súčasnosti.

„Aktuálne poplatky za skládkovanie patria medzi najnižšie v rámci celej EÚ, vďaka čomu sa zo Slovenska stala skládková veľmoc, keďže až dve tretiny odpadu končia na skládkach. Je preto najvyšší čas to zmeniť,“ dodal minister.

Slovensko podľa údajov Eurostatu z roku 2016 patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu (približne 23 percent). Väčšina komunálneho odpadu sa na Slovensku skládkuje (66 percent) alebo spaľuje (11 percent) a len 23 percent sa recykluje či kompostuje. Na Slovensku viac ako dve tretiny odpadov skládkujeme, kým priemer EÚ je okolo 28 %. Aby Slovensko splnilo recyklačné ciele EÚ, musí do roku 2035 znížiť skládkovanie pod 25 percent a v roku 2040 pod 10 percent. Okrem toho musí Slovensko zvýšiť recykláciu odpadu. Do roku 2025 má recyklovať 55 percent komunálneho odpadu, v roku 2030 to má byť 60 percent.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Sadzba za príslušný rok v € . t-1

2019

2020

2021

2022

2023-2030

1

<10% 

17

26

33

40

46

2

10-20%

12

24

30

36

41

3

20-30%

10

22

27

32

36

4

30-40%

8

13

22

27

31

5

40-50%

7

12

18

22

26

6

50-60%

6

11

15

19

21

7

>60%

5

8

11

14

16

 

Poplatky a sadzby za uloženie iných druhov komunálneho odpadu na skládku odpadov

Položka

Názov položky/druh komunálneho odpadu

Sadzba za príslušný rok v € . t-1

2019

2020

2021

2022-2025

2026-2030

1

20 03 08 Drobný stavebný odpad

6

7

8

10

15

2

20 02 02 Zemina a kamenivo

6

7

8

10

15

3

Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položke 1, 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1

17

18

19

20

30

 

Položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov

Položka

Názov položky/druh odpadu

Sadzba za príslušný rok v € . t-1

2019

2020

2021

2022-2025

2026-2030

1

Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06)

3

5

7

9

11

2

Stavebný odpad uvedený v prílohe č. 8

7

9

11

13

15

Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1 a 2

3

3

5

7

9

Priemyselný ostatný odpad nezahrnutý v položkách 1 a 2 okrem odpadu uvedeného v položke 5

7

7

7

9

11

Priemyselný ostatný odpad uvedený v prílohe č. 9

30

30

30

35

40

6

Priemyselný nebezpečný odpad

40

40

40

50

60

 

 
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP