Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Poznáme víťazov Zlatého mravca 2016

28.11.2016 8:17:12  vytlačiť  

Vo štvrtok 24. novembra sa v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2016, ktorý sa uskutočnil v Bratislave, udeľovali ceny laureátom 11. ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2016. Súťaže sa zúčastňujú jednotlivci i spoločnosti, ktoré dosahujú významné úspechy v odpadovom hospodárstve SR, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny alebo prínosy v tejto oblasti. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006 v 5 kategóriách odpadového hospodárstva.

Víťazmi súťaže Zlatý mravec za rok 2016 sa stali:

V kategórii komunálne odpadové hospodárstvo

  • Obec Bánov – za projekt „Za zelený Bánov - skvalitnenie práce pri nakladaním s odpadmi“

V kategórii Firemné odpadové hospodárstvo

  • PCA Slovakia, s.r.o. – za projekt „ 0 kg odpadov zneškodnených skládkovaním“

V kategórii Inovatívne riešenia

  • BRAIN:IT s.r.o. za projekt „WASTE:IT / Sensoneo“

V kategórii Environmentálna výchova

  • Kaufland Slovensko, v.o.s za projekt „Zelený Kaufland“

V kategórii Študentský projekt

  • Ing.Michaela Mihalovová zo strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za diplomovú prácu „Vývoj progresívneho kompozitného paliva na báze fytomasy“

Čestné uznanie:

  • RYS IT, s.r.o. za projekt: „Viacúčelové kontajnerové stojisko: umelecké dielo uprostred sídliska“.

Vyhlasovateľmi ocenia Zlatý mravec sú Reclay Slovensko, s.r.o. ako hlavný vyhlasovateľ, ďalej Ministerstvo životného prostredia SR, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Asociáciu priemyselnej ekológie na Slovensku a Združenie organizácií verejných prác.

Informácie o ocenených projektoch

Obec Bánov dlhoročne dosahuje v rámci novozámockého regiónu nadpriemerné výsledky pri nakladaní s komunálnym odpadom. Bez použitia dotačných prostriedkov zaviedla na svojom území efektívny systém triedeného zberu zložiek odpadu. Samospráva obce príkladne komunikuje a motivuje rôzne vekové skupiny obyvateľov obce k triedeniu komunálnych odpadov vznikajúcich v ich domácnostiach.

Výrobca automobilov PCA Slovakia, s.r.o. vytvoril vo svojom výrobnom závode v Trnave jedinečný systém nakladania s odpadmi. Výsledkom jeho snaženia je skutočnosť, že všetky druhy vznikajúcich odpadov z prevádzky závodu sú zhodnocované, žiaden z odpadov nekončí na skládke, vrátane nebezpečných odpadov.

Tento dosiahnutý stav je výsledkom uplatňovania dlhodobej koncepcie PCA Slovakia zameranej na výchovu pracovníkov závodu a hľadanie technických riešení umožňujúcich zhodnocovanie všetkých druhov odpadov.

Spoločnosť Braint:IT s.r.o. vyvinula vlastný patent monitorovania odpadu pomocou senzorov zabudovaných v zberných kontajneroch, ktoré poskytujú užívateľom aktuálne informácie o ich naplnenosti, umožňujú spracovávať dlhodobé záznamy o kvalite zberu rôznych druhov odpadov. Senzory sú založené na ultrazvukovej technológii, v pravidelných intervaloch zaznamenávajú výšku odpadu a tieto informácie následne prenášajú cez mobilnú sieť do bezpečného úložiska, kde sa spracúvajú pre účely mobilnej aplikácie. Ide o slovenský patent, ktorý sa úspešne uplatňuje nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Projekt „Zelený Kaufland“ je prejavom zodpovednosti obchodu za environmentálne správne nakladanie s odpadom vznikajúcim z výrobkov pochádzajúcich z jeho predajných pultov a účinným spôsobom na predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach. Spotrebiteľ dostáva dôležitú informáciu o možnosti zhodnocovania zakúpeného tovaru priamo na mieste nákupu.

Kaufland vychováva svojich zákazníkov prostredníctvom rôznych aktivít ako sú Zelené zberné dni, Zelený náučný chodník, či priamou envirovýchovou určenou pre školskú a predškolskú mládež.

Hodnotiaca komisia ocenila vysokú celkovú úroveň a kvalitu spracovania diplomovej práce Ing. Michaely Mihalovovej ako aj jej prínos pre priemyselnú prax. Navrhované palivo vytvorené odpadmi zo slamy a papierenského kalu je vhodným riešením pre malé a stredné spaľovacie systémy.

Projekt spoločnosti RYS IT originálnym spôsobom pretvára nevzhľadné anonymné sídliskové stojiská na zber komunálneho odpadu na viacúčelový, esteticky hodnotný priestor, ktorý v ľuďoch vyvoláva príjemné pocity.

Uzamykateľné kontajnerové stojisko sa stáva umeleckým dielom, ktoré prostredníctvom netradičného dizajnu vytvára novú estetickú súčasť okolia bytového domu. Stojisko už obyvateľov neodpudzuje neporiadkom a neobťažuje zápachom, ba dokonca im umožňuje umiestnením špeciálnej skrinky uskutočňovať zber použitého kuchynského oleja.

O udelení ocenení v súťaži Zlatý mravec za rok 2016 rozhodovala 9 členná odborná komisia pozostávajúca zo zástupcov vyhlasovateľov, nezávislých expertov ako aj zástupcov akademickej obce.

Ocenenia víťazom odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže: štátny tajomník Boris Susko za MŽP SR, Christian Keri za hlavného vyhlasovateľa Reclay Slovensko, Peter Krasnec za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Petra Rauch- Horáčková za Asociáciu priemyselnej ekológie na Slovensku a Peter Kuba za Združenie organizácií verejných prác.

Zdroj : Tlačová správa Reclay Slovensko, s.r.o., www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP