Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Zákaz skládkovania pre neupravené odpady.

14.03.2016 14:25:40  vytlačiť  

V prevratnom rozsudku „Malagrotta"1 Súdny dvor Európskej únie (SDEU) skonštatoval, že skládkovanie neupraveného odpadu predstavuje porušenie Smernice o skládkach odpadov2 a Rámcovej smernice o odpade3. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/03.

I keď bol rozsudok vynesený proti Taliansku, je záväzný aj pre Slovensko a dáva podnet na zamyslenie sa nad niektorými postupmi bežnej praxe, aby sa zabránilo podobnému konaniu, alebo následkom tohto rozhodnutia voči Slovensku.

Zákaz skládkovania neupravených odpadov

Z článku 1 ods. 1 a čl. 6 písm. a) Smernice o skládkach odpadov vyplýva, že členské štáty sú povinné prostredníctvom opatrení zabezpečiť, aby sa skládkoval len odpad, ktorý bol predtým upravený. Podľa názoru SD EÚ členské štáty musia pri tom maximálne, ako sa dá, zabrániť negatívnym účinkom na životné prostredie a zabezpečiť úpravu odpadov zodpovedajúcu súčasnému stavu techniky. Zohľadnený má byť aj technický a vedecký pokrok a členské štáty ho majú pravidelne uplatňovať v praxi.

Lisovanie a drvenie nie je „predúprava“

SD EÚ uviedol na pravú mieru aj skutočnosť, že drvenie a lisovanie odpadov nemožno akceptovať ako predúpravu. Podľa názoru SD EÚ má predúprava – okrem iného – zahrňovať adekvátne vytriedenie jednotlivých zložiek a stabilizáciu biologicky rozložiteľných zložiek.

Slovenský právny stav

  • 13 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch4 obsahuje zoznam rôznych odpadov, ktoré sa nesmú skládkovať. Nie je v ňom uvedený všeobecný zákaz skládkovania neupravených odpadov.

Preto treba vychádzať z toho, že slovenský právny stav nie je v zhode so Smernicou o skládkach odpadov v zmysle „rozsudku Malagrotta“ a skôr či neskôr treba rátať s konaním o porušení zmluvy. Napriek tomu, že uvedený rozsudok „Malagrotta“ bol vynesený proti Taliansku, má pre Slovensko obrovský význam, lebo ním SD EÚ objasnil výklad podstatného ustanovenia Smernice o skládkach odpadov. Ak by Európska komisia začala konanie o porušení zmluvy aj proti Slovenskej republike, zo strany SD EÚ sa nedá očakávať vynesenie iného rozsudku ako v prípade „Malagrotta“.

Povinnosti Slovenska v zmysle „rozsudku Malagrotta“

Z „rozsudku Malagrotta“ vyplýva pre Slovensko nutnosť týchto opatrení:

  • Členské štáty musia zabezpečiť a prijať potrebné opatrenia, aby sa skládkoval len odpad, ktorý bol predtým upravený. Podľa nášho názoru si to vyžaduje zmenu právneho stavu.
  • Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa zabránilo alebo v čo možno najvyššej miere predišlo vzniku nebezpečenstva alebo prejavu negatívnych účinkov skládok odpadov vo vzťahu k ľuďom, zdraviu a životnému prostrediu.
  • S cieľom zabrániť, resp. obmedziť nebezpečenstvá alebo negatívne účinky skládok na ľudí, zdravie a životné prostredie, členské štáty musia nariadiť adekvátny systém monitorovania a manažmentu pre skládky. Bolo by treba preveriť, či súčasné slovenské predpisy, najmä pri starých skládkach, zodpovedajú týmto požiadavkám.
  • Členské štáty majú prijať opatrenia na realizovanie celej hierarchie úpravy (spracovania) odpadov, čo podľa nášho názoru zahrňuje aj opatrenia, ktoré robia zneškodňovanie odpadu skládkovaním atraktívnejším v porovnaní so zhodnocovacími opatreniami.
  • Členský štát má zabezpečiť využitie najlepšej technológie, ktorá je k dispozícii, a zohľadniť technický rozvoj. Toto podľa nášho názoru zahrňuje aj povinnosť Slovenska preveriť staré skládky a v prípade potreby zasiahnuť aj do právoplatných povoľovacích rozhodnutí.
  • Podľa SD EÚ len samotné drvenie a lisovanie odpadov nemožno akceptovať ako predúpravu. Predúprava musí zahŕňať adekvátne vytriedenie jednotlivých zložiek a stabilizáciu biologicky rozložiteľných zložiek. Aj v tomto smere musí Slovensko preveriť, či sa plnia tieto predpoklady.

Zdroj :  odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP