Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

piatok, 12.7. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Vláda schválila novú odpadovú politiku z dielne envirorezortu.

16.10.2015 7:29:42  vytlačiť  

Odklon od skládkovania k triedeniu a recyklácii odpadov, ale aj zvýšenie recyklácie odpadu z domácností najmenej na päťdesiat percent je cieľom odpadového hospodárstva na Slovensku do roku 2020. Vyplýva to z Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020, ktorý dnes schválila vláda SR. Nová odpadová politika Slovenska z dielne Ministerstva životného prostredia SR sa v nasledujúcich rokoch zameria najmä na princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, zvýšenie úrovne triedeného zberu komunálnych aj stavebných odpadov, podporu používania materiálov získaných z recyklácie, ako aj na zlepšenie stavu informovanosti a zvýšenie kontrolnej činnosti. Ide o strategický dokument, ktorý nadväzuje na nový zákon o odpadoch a s ním súvisiace vyhlášky.

Pre splnenie cieľa zvýšiť recykláciu odpadu z domácností je podľa programu nevyhnutné zásadné zvýšenie úrovne triedeného zberu, predovšetkým papiera a lepenky, skla, plastov a kovov. V záujme zníženia skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu chce envirorezort napríklad podporovať projekty domáceho a komunitného kompostovania i projekty na budovanie bioplynových staníc. Pre plastové odpady chce ministerstvo do roku 2020 dosiahnuť 70 percent recyklácie a zníženie skládkovania na päť percent. Na Slovensku sú vybudované dostatočné spracovateľské kapacity, ktoré umožňujú dosiahnutie stanoveného cieľa. Sklo by sa malo do roku 2020 recyklovať na 80 percent, papier a lepenka na 70 percent a kovy až na 90 percent. Cieľom pre stavebné a demolačné odpady je zvýšiť recykláciu alebo inú konverziu materiálu najmenej na 70 percent. Rezort životného prostredia chce zvýšiť tiež zber použitých batérií a akumulátorov, ako aj zber a následnú recykláciu elektroodpadov.

V poradí už piaty národný program odpadového hospodárstva vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR. Prihliada na nový Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý sa bude podieľať aj na smerovaní investícií do infraštruktúry odpadového hospodárstva. Program je v súlade s požiadavkami a smernicami Európskeho parlamentu a Európskej rady.

zdroj : MŽP SR
Odbor komunikácie MŽP SR
, SITA
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP