Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Zákon o odpadoch je po prvom čítaní.

11.02.2015 13:24:16  vytlačiť  

Rozprave k zákonu dominoval spor o výhrady Komisie k monopolizácii trhu.

Návrh nového zákona o odpadoch prešiel prvým čítaním. Návrh troch poslancov opozície na vrátenie návrhu zákona na dopracovanie podporilo 5. februára iba 58 poslancov. Zákon tak odišiel na rokovanie šiestich výborov národnej rady v podobe, v akej prešiel rokovaním vlády.

V rozprave k návrhu zákona o odpadoch vystúpilo medzi 3. – 5. februárom niekoľko opozičných poslancov. Najrozsiahlejšie výhrady prezentovali Peter Muránsky (KDH), Zsolt Simon (Most-Híd) a Ľubomír Galko s Luciou Nicholsonovou (SaS).

Peter Muránsky vyjadril nesúhlas so zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov, pretože pôvodcovia odpadov tak podľa neho získajú možnosť spravovať financie a kontrolovať materiálový tok odpadov. Obáva sa, že organizácie zodpovednosti výrobcov si budú chcieť ponechať čo najviac prostriedkov vybratých v cene tovarov a poskytnúť čo najmenej do systému pre obce, zber a spracovanie odpadov. Zásadnú výhradu má voči tomu, že OZV nebude môcť byť založená spracovateľom ani zberovou spoločnosťou, čo podľa neho zvyšuje riziko monopolizácie trhu. „Mám veľké obavy, že takto postavený systém jednoducho fungovať nebude," uzavrel Muránsky.

Simon: Autorizácia je cesta k monopolu

Na riziká vzniku monopolu na trhu OZV upozornil aj Zsolt Simon, podľa ktorého chce ministerstvo zaviesť belgický monopolný systém financovania triedeného zberu, ktorý je však veľmi drahý. „Keď v Nemecku zrušili v roku 2004 monopol, ceny pre občana klesli o 50 %."

Simon považuje za podstatný problém aj nesúlad v termínoch zúčtovania OZV a možnosti starostov vypovedať zmluvu, ktorý podľa neho povedie k tomu, že obce budú môcť prvý raz vypovedať zmluvy až septembri 2017, pričom platnosť aktuálnych zmlúv s OZV nebudú môcť ovplyvniť.

Výhrady má aj voči kontrole, ktorú budú môcť vykonávať OZV v obciach. Takúto kontrolu by podľa neho mal robiť nezávislý orgán alebo inštitúcia, v ktorej sa môžu zúčastňovať na rozhodovaní aj obce.

Ďalšiu pripomienku mal k tzv. obvyklým nákladom, ktoré má uhradiť OZV obci v prípade, že obec nepristúpi na návrhy OZV na zefektívnenie systému. Výpočet objektívnych nákladov však návrh zákona ani vykonávacia vyhláška neobsahuje. „Výšku obvyklých nákladov nikto z tohto návrhu zákona nevyčíta," povedal Simon.

Poslanec za Most-Híd sa dotkol aj procesu autorizácie OZV, ktorý poskytuje ministerstvu právomoc zamietnuť prístupu na trh niektorým subjektom. „Zisťoval som to vo viacerých krajinách Únie, ale nedopátral som sa k tomu, že by v krajinách boli autorizované spoločnosti. Vo všeobecnosti, ale aj z pripomienok Európskej komisie, ktoré Slovenská republika obdržala, jednoznačne vyplýva, že toto je otázka možného monopolu." Simon považuje súčasný systém, v ktorom keď organizácia splní kritériá, ktoré ministerstvo stanoví, tak ju ministerstvo zapíše do zoznamu oprávnených subjektov, za postačujúcu reguláciu.

Bývalý minister pôdohospodárstva sa v ďalších častiach prejavu dotkol aj procesu rušenia Recyklačného fondu, váženia stavebných odpadov.

Z rozsiahlych vystúpení poslancov Mikuláša Hubu a Jána Mičovského z OĽaNO vyplynula požiadavka zaviesť zálohovanie PET fliaš.

Pokračovanie článku na www.odpady-portal.sk
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP