Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Novela zákona o odpadoch zavedie aj úplný zákaz výkupu kanalizačných poklopov a nové pravidlá prideľovania peňazí z Recyklačného Fondu

22.10.2012 7:51:57  vytlačiť  

V rámci vládneho návrhy novely zákona o odpadoch, schválili poslanci pozmeňujúci návrh Ley Grečkovej (Smer-SD), ktorým úplne zakázali výkup odpadu z farebných kovov, alebo iného kovového odpadu z kanalizačných poklopov, alebo ich častí. Ukradnuté poklopy viedli v minulosti k nehodám s vážnymi následkami.

V súčasnosti platí, že ten, kto vykonáva zber odpadov, vrátane ich výkupu, je povinný vykupovať odpad z kanalizačných poklopov iba od správcov pozemných komunikácií a podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe. Vykupovať ich iným spôsobom je zakázané, za porušenie hrozí pokuta od 7000 do 16.000 eur.
NR SR na odporúčanie výboru pre pôdohospodárstvo a životného prostredia súhlasila aj s pozmeňujúcim návrhom, že od januára bude každé kladné rozhodnutie správnej rady Recyklačného fondu o pridelení finančných prostriedkov podliehať podpisu ministra životného prostredia.

Ak minister životného prostredia rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu (RF) podpíše, vyzve riaditeľ žiadateľa do 15 dní na uzavretie zmluvy. V prípade, že minister životného prostredia kladné rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov z RF nepodpíše, rozhodnutie vráti rade a uvedie dôvody, pre ktoré ho nepodpísal.
Správna rada môže takéto rozhodnutie opäť prerokovať a schváliť, ale takýto postup si vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín všetkých členov rady. Ak prejde aj v tomto prípade, podpis ministra už potrebovať nebude.

„Vstup ministra životného prostredia ho tohto procesu je opodstatnený, pretože podľa § 63 ods. 1 zákona o odpadoch možno prostriedky RF použiť len v súlade s účelom odpadového hospodárstva, pričom posúdenie tohto súladu je dnes vo výlučnej pôsobnosti správnej rady RF. Keďže ústredným orgánom štátnej správy pre odpadové hospodárstvo je MŽP SR, a toto je aj zodpovedné za realizáciu nástrojov štátnej politiky odpadového hospodárstva, mal by minister životného prostredia mať zákonnú možnosť zaujať súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko k poskytovaniu prostriedkov z RF. V prípade nepodpísania minister uvedie dôvody, čo bude významné pre predchádzanie arbitrárnym rozhodnutiam ministra. Rovnako preto, aby jeho konanie bolo transparentné a aby správna rada RF sa vedela vyhnúť podobným alebo rovnakým nedostatkom vo svojom rozhodovaní,“ – konštatuje sa v dôvodovej správe.

Odbor komunikácie MŽP, TASR
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP