Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

piatok, 12.7. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

O čom bude kongres Deň odpadového hospodárstva?

26.10.2011 12:06:59  vytlačiť  

Medzinárodný kongres „Deň odpadového hospodárstva“ (DOH) sa 10. novembra 2011 stane už po siedmykrát miestom stretnutia odborníkov v oblasti nakladania s odpadmi, vrátane jeho energetického využívania. Na kongrese sa každoročne stretávajú takmer všetci, ktorí v odpadovom biznise na Slovensku niečo znamenajú.

Medzi pozvanými hosťami kongresu je Rossalinde Van Der Vlies z Európskej komisie, s príspevkom o realizácii rámcovej smernice 98/2008 o odpade a iniciatíve Európa 2020. K headlinerom kongresu bezpochyby patrí zástupca najvýznamnejšej medzinárodnej profesijnej organizácie - Európskej federácie odpadového hospodárstva a environmentálnych služieb (FEAD) - René Schroeder, ktorý predstaví aktivity tejto významnej organizácie a jej zámery v oblasti politík EÚ. FEAD reprezentuje okolo 3 tisíc spoločností s aktivitami vo všetkých oblastiach nakladania s odpadmi, ktoré zamestnávajú 320 tisíc ľudí v 2 400 recyklačných a triediacich centrách, 1100 kompostárňach, 260 spaľovniach a 900 skládkach.

Od odpadu k využívaniu zdrojov

V druhej tretine kongresu vystúpi Peter Gallovič v zastúpení viacerých organizácií, ktoré spracovali nezávislú analýzu aktuálneho stavu triedeného zberu na Slovensku pod názvom: „Smeruje SR k recyklačnej spoločnosti?“. Tento príspevok bol pripravovaný špeciálne pre účastníkov kongresu DOH 2011.

Martin Vaněček zo Zväzu miest a obcí ČR bude hovoriť samosprávach a komunálnom odpade v Česku.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov za odpad vzniknutý z výrobkov umiestnených na trh je princíp, ktorý sa uplatňuje na Slovensku od roku 2004. Vladimír Šinák sa tejto problematike profesionálne venuje už niekoľko rokov v rámci plnenia povinností výrobcov a dovozcov výrobkov balených v obalových materiáloch preto bude zaujímavé jeho hodnotenie situácie pri uplatňovaní uvedeného princípu na Slovensku.

Zahraničné skúsenosti s prípravou a realizáciou národného Programu odpadového hospodárstva príde návštevníkom kongresu tlmočiť zástupca rakúskeho spolkového ministerstva pre pôdohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo a životné prostredie Roland Ferth.

Energetické využívanie odpadov

Už tradične sa kongres venuje problematike energetického využívania odpadov. Je na to jednoduchý dôvod: Slovensko je skládkovacou veľmocou a energeticky zhodnocuje iba nepatrnú časť z vyprodukovaných odpadov. Snahou organizátorov kongresu je zbližovanie environmentálnych a energetických prístupov k tejto oblasti.

Na úvod tretieho bloku je pripravený príspevok Jána Matuského “Komunálny odpad a energetická bezpečnosť“. Spoluspaľovanie odpadov v cementárenských peciach patrí medzi osvedčené spôsoby energetického spracovania a využívania odpadov. O skúsenosti Európskej cementárenskej asociácie so spoluspaľovaním odpadov sa príde podeliť Martin Oerter. O aktuálnych otázkach energetického zhodnocovania na Slovensku bude hovoriť Anna Makatúrová zo spoločnosti KOSIT.

Na záver kongresu zbilancuje Jaroslav Jaduš situáciu v rozvoji a budovaní bioplynových staníc v SR, ktoré majú svoje miesto v infraštruktúre nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

V rámci podujatia sa uskutoční slávnostné odovzdávanie cien odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2011.

Podujatie organizačne zabezpečuje spoločnosť Tanzer Consulting Slovakia v spolupráci s Obchodným oddelením rakúskeho veľvyslanectva v SR.

Kongres Deň odpadového hospodárstva 2011

 

TANZER CONSULTING INSPIRING-ECOLOGICAL-RELIABILITY

zdroj : www.odpady-portal.sk    
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP