Združenie Organizácií Verejných Prác
   SPWA - Slovak Public Works Association

   slovensky   english   deutch   по руски   PRIHLÁSENIE ( neprihlásený )

utorok, 25.6. 2024 

 
 » AKTUALITY
 » PROFIL ZDRUŽENIA
 » ORGÁNY ZDRUŽENIA
 » ADRESÁR
 » SEKCIE
 » INFOSERVIS
 » AKCIE ZOVP
 
 » FOTOGALÉRIA  
 » LINKY
 
 » DISKUSNÉ FÓRUM ()
 » BAZÁR (0) 


rokov založenia

 

členská PRIHLÁŠKA
za riadneho člena združenia


STANOVY ZOVP SR


 

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE


SPOLEK VEŘEJNE
PROPĚŠNÝCH SLUŽEB

 


 


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

 


 


 
 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 
Google

 

 
 

 

Ministerstvo sprísni kontrolu nelegálnych zberačov elektrozariadení

21.06.2011 10:31:26  vytlačiť  

Zber starých elektrospotrebičov a mobilných telefónov bez povolenia - to je téma, ktorej chce ministerstvo životného prostredia venovať zvýšenú pozornosť. Na podnet ministra Józsefa Nagya boli oslovené krajské úrady životného prostredia, aby do konca júna zosumarizovali informácie, či zistili vo svojej územnej pôsobnosti takúto činnosť bez povolenia, ako postupovali pri zistení porušenia zákona, prípadne koľko sankcií udelili za jeho nedodržanie. Za porušenie zákona hrozí pokuta takmer 16 600 eur.

Ide najmä o nelegálny zber elektrozariadení z priestoroch škôl, nemocníc, obecných úradov, zoologických záhrad a ďalších verejných miest. V zmysle zákona o odpadoch môžu zber odpadu z elektrozariadení inštitúcie vykonávať len na základe súhlasného stanoviska príslušného obvodného úradu životného prostredia. Inak dochádza k protizákonnému konaniu. Nestrážený kontajnerový zber elektroodpadu je neprípustný najmä z hľadiska ochrany zdravia občanov.
„Takto je systém nastavený a zákon je potrebné dodržiavať. Nakladať s odpadom z elektrozariadení, ktorý je často nebezpečný môžu len organizácie na to oprávnené, s vydanou autorizáciou. Takýchto je momentálne na Slovensku 22," povedal minister József Nagy a dodal: „Napríklad mobily, alebo aj iné elektronické prístroje obsahujú pri likvidácii veľa škodlivých látok a tento odpad je potrebné profesionálne spracovať. Navyše, v mnohých prípadoch možno časti prístrojov recyklovať, čím sa znižuje spotreba ťažby nerastných surovín a zvyšuje sa ochrana životného prostredia."

Občania majú možnosť zbaviť sa svojich opotrebovaných elektrospotrebičov tromi spôsobmi, a to: odovzdaním starého elektrospotrebiča pri kúpe nového v predajni, odovzdaním elektrospotrebiča v zberných dvoroch obce alebo prostredníctvom mobilných zberov elektroodpadu. Staré elektrospotrebiče nesmú byť odovzdávané do zberných surovín (výkupne kovového odpadu), pokiaľ tie nemajú súhlas na zber elektroodpadov vydaný príslušným obvodným úradom životného prostredia.

Spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení je náročný proces využívajúci technológie pre spätné získavanie druhotných surovín, ktoré sú obsiahnuté v elektrozariadeniach. Register výrobcov elektrozariadení, zoznam kolektívnych organizácií a zoznam autorizovaných zariadení na spracovanie odpadu je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR.

zdroj : MŽP SR
   
  : reklama  :  kontakt  :

(c) Copyright 2oo4, ZOVP